BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus atsakymai į mokytojų klausimus dėl rengiamos etatinio darbo apmokėjimo tvarkos

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Spalio 30 d. ministras nemokamu telefonu atsakė į mokytojų klausimus dėl rengiamos etatinio darbo apmokėjimo tvarkos. Dažniausiai pateikiami klausimai - kiek valandų mokytojai dirbtų ir kiek uždirbtų įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, kada jis bus įvestas, kaip užimamas etatas priklausys nuo mokytojo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos, išsilavinimo. Dažnai buvo klausiama, kada ir kiek didės mokytojų atlyginimai.Kiek numatoma pamokų už vieną etatą ir koks būtų atlyginimas?
Visas mokytojo darbo krūvis bus sutalpintas į 36 val. per savaitę, iš jų 18-22 val. galėtų būti skirtos pamokoms. Nereikėtų baimintis, kad visas valandas reikės būti mokykloje. Tai turėtų atitikti darbo struktūrą, kuri yra šiandien. Mokytojai dirba ir namie, ir skaitykloje, ir su tėvais, ir daugybę kitų darbų, kurie įeitų į etatą ir už juos būtų mokama. Mokytojo atlyginimas didėtų trečdaliu. Taigi jei dabar mokytojas vidutiniškai uždirba per tūkstantį litų, įvedus etatinį darbo apmokėjimą ir atlyginus už visus atliekamus darbus, susidarytų pusantro tūkstančio. Tam Vyriausybė turi skirti nuo 300 iki 400 mln. Lt papildomai.

Kaip veiks etatinio darbo apmokėjimo sistema?
Perėjus prie šios tvarkos, mokytojo atlyginimas priklausytų ne nuo pamokų skaičiaus, o nuo užimamo etato. Palaipsniui turėtų nusistovėti 4 pareigybių kategorijos. Kiek kokių kategorijų mokytojų dirbtų mokykloje, spręstų steigėjas kartu su mokykla. Iš dalies tai būtų reguliuojama ir centralizuotai. Modelis iš esmės labai panašus, kaip aukštojoje mokykloje: dirba tam tikra dalis profesorių, docentų, dėstytojų. Mokytojo užimamas etatas priklausytų nuo jo kvalifikacinės kategorijos, stažo.
Kontaktinių valandų skaičius tilptų intervale nuo 18 iki 22 val., ne daugiau. Kitus darbus steigėjas turėtų reglamentuoti taip, kad neviršytų sutrumpintos darbo savaitės - 36 val. Darbo struktūra atitiktų dabar esančią: pamokos, mokinių darbų taisymas, rengimasis pamokoms ir pan.

Kada numatoma įvesti etatinį darbo apmokėjimą?
Jei bus politinis apsisprendimas ir bus skirta reikiama pinigų suma, siūlau pirmą žingsnį link naujosios tvarkos padaryti jau kitų metų rugsėjį. Mokytojams būtų primokama už darbus, už kuriuos dabar nieko negauna: budėjimą renginiuose, dalyvavimą posėdžiuose, susitikimus su tėvais, metodinės medžiagos rengimą ir pan.
Etatinio darbo apmokėjimo tvarka būtų įvesta per kelerius metus iki 2007 m. Ministerijos darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo ir pedagogų, ir profsąjungų atstovai, parengė keletą darbinių tvarkos projektų. Visi jie paskelbti ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt . Kai parengsime galutinį modelį, taip pat skelbsime visuomenei svarstyti. Jį paskelbus mažiausiai pusmetį pedagoginė bendruomenė galės analizuoti, išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus.
Projektus lapkričio mėnesį numato svarstyti ir Vyriausybės strateginis komitetas.

Kaip mokytojai pateks į tam tikras etatų kategorijas?
Steigėjas nustatys, kiek kokių kategorijų etatų gali būti mokykloje priklausomai nuo mokinių skaičiaus, veiklos profilio ir pan. Pavyzdžiui, iš 100 mokykloje dirbančių mokytojų 15 užims aukščiausią kategoriją. Į kategorijas bus patenkama konkurso būdu. Kuriant modelį bus įvardinti kriterijai, ko reikia užimti atitinkamą kategoriją. Viskas bus iš anksto surašyta.

Ar įvedus etatinį darbo apmokėjimą bus numatyta lėšų mokymo priemonėms pirkti? Juk dabar daug ką mokytojai perka patys.
Pinigai mokymo priemonėms yra „įdėti“ į moksleivio krepšelį. Esu parengęs raštą, kurį išsiųsiu merams, prašydamas kitais metais iš šioms reikmėms skirtų moksleivio krepšelio lėšų nors dalį skirti mokytojams reikalingoms kanceliarinėms priemonėms. Iš atlyginimo mokytojai tikrai neturi pirkti parkerių, popieriaus, mokėti už kopijavimo paslaugas. Nors Lietuvoje jau yra susiklosčiusi tokia sena tradicija, bet taip neturi būti, tai būtina keisti.

Kada didės mokytojų atlyginimas?
Didinant biudžetininkų bazinę mėnesinę algą nuo 2004 m. gegužės 1 d., didės ir pedagogų atlyginimai. Jie turėtų išaugti apie 100 Lt. per mėnesį. Pradėjus įvesti etatinį darbo apmokėjimą, atlyginimai augtų dar ženkliau.

Kiek tam tikros etato kategorijos užėmimas priklausys nuo darbo stažo?
Darbo stažas būtų vienas iš kriterijų, taip pat kvalifikacinė kategorija. Yra įvairių pasiūlymų, kokį svorį turėtų stažas. Tai bus numatyta kuriant modelį.

Ar nustačius 20 kontaktinių valandų skaičių nebus pažeisti mokytojų, kurie dabar turi 30 pamokų, interesai?
Dabar pedagogai stengiasi turėti didesnį krūvį, kad gautų didesnį atlyginimą. Ir įvedus etatinį, mokytojai galės dirbti daugiau nei vienu etatu, jeigu mokykloje trūks mokytojų.

Ar įvedus etatinį apmokėjimą liks mokytojų kvalifikacinės kategorijos?
Taip. Kvalifikacinė kategorija bus vienas iš kriterijų užimti mokytojo vietą.

Ar didinant pedagogų atlyginimus didės profesinių mokyklų bendrabučių auklėtinių algos?
Taip, didinant BMA, didės visų biudžetininkų atlyginimai.