BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teikiamas derinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektas

Data

2021 12 06

Įvertinimas
0
_TOM8733.jpg

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė suinteresuotoms institucijoms ir švietimo bendruomenei derinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektą. Pagrindinis programos tikslas - iki 2030 metų kiekvienoje savivaldybėje sukurti tokias ugdymo sąlygas, kurios reikšmingai sumažintų mokinių pasiekimų atotrūkį, visiems sukurti vienodai kokybiškas sąlygas mokytis. Pateiktame projekte detaliai aprašyti programos uždaviniai, numatomi rezultatai, rodikliai, reikalavimai programoje dalyvaujančioms savivaldybėms.  

 „Ilgametė „Tūkstantmečio mokyklų“ programa padės stiprėti savivaldybėse jau veikiančioms mokykloms. Pasitelkus šiuolaikiškus metodus keturiose srityse: įtrauktis, lyderystė, STEAM, kultūrinis ugdymas, - bus tobulinamos mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijos, stiprinamos mokyklų bendruomenės. Pagal poreikį bus pritaikoma ar atnaujinama ir mokyklų infrastruktūra.  

„Svarbu, kad programoje dalyvaujančių mokyklų infrastruktūros pakeitimais ir intelektiniais ištekliais galės naudotis ne vienos mokyklos bendruomenės nariai, bet ir kitų savivaldybėje esančių mokyklų mokiniai ir mokytojai“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė.

Siūloma, kad investicijos būtų skiriamos savivaldybėms pagal mokinių skaičių ir apimtų penkias sritis: mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimą, mokyklų išteklių prieinamumo gerinimą, ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimą, infrastruktūrą, įrangą ir mokymo priemones. Savivaldybė, kuri ketina dalyvauti programoje, turėtų būti atlikusi esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę bei parengusi Pažangos planą. Programoje galėtų dalyvauti savivaldybės, kuriose yra ne mažiau kaip 1 000 pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių.

Nustatyti ir rodikliai savivaldybėms, ko jos turės pasiekti – tai geresni mokinių pasiekimai, augantis švietimo specialistų skaičius, daugiau vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa būtų diegiama etapais. Pirmasis etapas ir programos pradžia numatoma 2022 m. pradžioje, pabaiga - 2026 m. rugpjūčio 31 d.  Pirmojo etapo veikloms suplanuota skirti iki 210 mln. Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir iki 44,1 mln. Eur iš valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti. Antrojo etapo įgyvendinimo pradžia bus tikslinama, atsižvelgiant į pirmojo etapo rezultatus, tęstinių veiklų finansavimo galimybes ir poreikius.

Savivaldybėms rengiant pažangos planus ir juos įgyvendinant jas konsultuos Tūkstantmečio mokyklų akademijos konsultantai. Už „Tūkstantmečio mokyklų“ programos koordinavimą ir stebėseną atsakinga Europos socialinio fondo agentūra, programą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Pastabų ir pasiūlymų programos projektui laukiama iki gruodžio 16 d. el. p. [email protected]  Gruodžio 20 d. planuojamas pasiūlymų aptarimas.

 

Susipažinti su projektu galima čia.

 

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas [email protected]