BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Trakų savivaldybė moksleivio krepšelio lėšas naudojo ne pagal paskirtį

Data

2002 01 01

Įvertinimas
0

Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad Trakų rajono savivaldybė moksleivio krepšeliui skirtas lėšas naudojo ne pagal paskirtį. Pažeidžiant 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, iš moksleivio krepšelio lėšų buvo finansuojamos ir kitos iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos.Moksleivio krepšelio lėšos negali būti naudojamos kitoms reikmėms, išskyrus atvejus, kai pinigai sutaupomi. Tačiau ir sutaupytos lėšos privalo būti naudojamos tik švietimui.

Kaip Švietimo ir mokslo ministeriją informavo Trakų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, iš Finansų ministerijos iki 2002 m. spalio 1 d. buvo gauta 9 mln. 54 tūkst. Lt moksleivio krepšeliui finansuoti. Atlikus paskaičiavimus nustatyta, kad rugsėjo 1 d. Trakų rajono savivaldybės finansų ir ekonomikos skyriaus sąskaitoje turėjo likti 989 tūkst. Lt. moksleivio krepšeliui skirtų lėšų, o buvo tik 26 tūkst. Lt. Nemaža dalis lėšų, kurios buvo skirtos moksleivio krepšeliui, buvo naudojamos kitoms savivaldybės švietimo įstaigų reikmėms finansuoti bei įsiskolinimams dengti.

Kaip pažymima patikrinimo išvadose, savivaldybės finansų ir ekonomikos skyrius “laikinai pasiskolindavo” moksleivio krepšeliui skirtas lėšas, nes jos sudaro net 33 proc. biudžeto pajamų.

Spalio mėnesio atlyginimus mokytojams savivaldybė numato išmokėti iki lapkričio vidurio.

Švietimo ir mokslo ministeriją buvo pasiekę mokytojų nusiskundimai dėl laiku neišmokamų atlyginimų. Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius buvo prašęs už finansų kontrolę atsakingas tarnybas įvertinti susidariusią padėtį. Švietimo ir mokslo ministerija nėra įgaliota kontroliuoti, kaip savivaldybės naudoja biudžeto lėšas. Tai atlieka Vyriausybės atstovai apskrityse ir Valstybės kontrolė. Tačiau gavusi nusiskundimų dėl netinkamo moksleivio krepšelio lėšų naudojimo, ministerija inicijuoja kompetetingų institucijų veiksmus.

Nauja švietimo finansavimo tvarka – moksleivio krepšelis – įvestas 2002 m. sausio 1 d. Jis išsprendė vėluojančių mokytojų atlyginimų problemą. Ministerija nėra gavusi duomenų, kad kitos savivaldybės, išskyrus dvi, netinkamai naudotų moksleivio krepšelio lėšas.

Atsižvelgdama į savivaldybių siūlymus ir vienerių metų patirtį, Švietimo ir mokslo ministerija pakoregavo moksleivio krepšelio skaičiavimo metodiką ir artimiausiu laiku teiks svarstyti Vyriausybei.

Informacijos ir ryšių su visuomene
sektoriaus vadovė Nomeda Barauskienė
tel. 274 31 85