BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Utenoje seminaruose bus pristatyta „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Įgyvendindama Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Utenoje organizuoja seminarus tema „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“. 2006 m. lapkričio 20 d. įvyksiantis seminaras bus skirtas Utenos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, lapkričio 21 d. – Utenos rajono pradinio ugdymo pedagogams. Lapkričio 22-23 d. į seminarą kviečiami Utenos rajono pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys pagrindinėse vidurinėse, profesinėse mokyklose bei vaikų globos namuose. Lapkričio 24 d. organizuojamas seminaras bus skirtas Utenos rajono ugdymo įstaigų ugdytinių tėvams. Visi seminarai bus rengiami Utenos dailės mokykloje.

Seminaruose pranešimus skaitys ESPAD tyrimo koordinatorė Lietuvoje Aleksandra Genovaitė Davidavičienė ir Pedagogų profesinės raidos centro vyr. metodininkė Danutė Jakučiūnienė.

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ skirta kenksmingų ir psichiką veikiančių preparatų – vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų, buitinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo prevencijai tarp mokinių vykdyti. Programoje dalyvauja mokytojai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, policijos pareigūnai, klasių auklėtojai, psichologai, sveikatos priežiūros ir kiti atitinkamą kvalifikaciją įgiję specialistai.

„Seminarai skirti pristatyti 2006 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“, jos įgyvendinimo būdus ir priemones“, - sako Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento vyriausiasis specialistas Algimantas Šimaitis. Pasak A. Šimaičio, seminaro dalyviai taip pat bus supažindinti su visoms ugdymo pakopoms skirta metodine medžiaga, padėsiančia įgyvendinti programą.

Prevencijos programa orientuota ne į teorines žinias apie svaiginančias medžiagas, bet į praktinius užsiėmimus, kurių metu mokiniai įgis gebėjimų atsispirti ir nepradėtų eksperimentuoti ar vartoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Užsiėmimus, kurie vyks klasės valandėlių, pamokų, organizuojamų renginių metu, ves ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, klasių auklėtojai. Per mokslo metus visų klasių moksleiviams užsiėmimams bus skirta ne mažiau kaip 5-6 val.

Daugiau informacijos: Algimantas Šimaitis, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento vyriausiasis specialistas, tel. +370 (5) 274 30 86, el. paštas: [email protected]