BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vadovėliai ir švietimo dokumentai bus vertinami kokybiškiau

Data

2003 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, sausio 9 d., vykusiame Kolegijos posėdyje buvo pritarta Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ekspertinio vertinimo sistemos pertvarkos gairių projektui. “Toliau plėtojant ekspertinio vertinimo sistemą, svarbu geriau koordinuoti ekspertų veiklą, kelti ekspertinio vertinimo kokybę”, - pažymėjo Švietimo plėtotės centro direktorius Pranas Gudynas.

Gairėse numatyta sudaryti palankesnes galimybes Bendrojo ugdymo tarybai, Egzaminų tarybai ir ekspertų komisijoms pasitelkti vertinimo darbams kvalifikuotus atitinkamos srities nepriklausomus ir nešališkus ekspertus.

Ugdymo planus, vadovėlius, kitus bendrojo ugdymo klausimus vertins 7 ekspertų komisijos: Ugdymo organizavimo, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, Kalbų ir meninio ugdymo, Socialinio ir dorinio ugdymo, Tiksliųjų mokslų, technologijų, gamtamokslinio ugdymo, sveikatos ir kūno kultūros, Pedagogų bei švietimo darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos, Informacinių technologijų.

Ekspertų komisija bus sudaroma iš 9–11 narių – komisijai pavestos srities specialistų. Komisijos kadencija – dveji metai.

“Keletą kartų sumažėjęs Ekspertų komisijų skaičius padės sukurti ne taip fragmentuotą, lankstesnę, lengviau valdomą ir efektyviau veikiančią ekspertinio vertinimo sistemą“, - sakė P.Gudynas.

Pagrindinis šios sistemos ekspertinio vertinimo sistemos tikslas – pasitelkiant kompetentingus švietimo ekspertus įvertinti svarbiausius su bendrojo lavinimo plėtote susijusius sprendimus, įvertinti ir patobulinti rengiamus dokumentus ir mokymo priemones, skatinti švietimo reformos vyksmą ir įtraukti visuomenę į švietimo tobulinimą.

Iki šiol galiojusioje tvarkoje, įvairių švietimo bendruomenės grupių (mokytojų, vadovų, aukštųjų mokyklų ir pan.) privalomas atstovavimas ekspertų tarybose ir komisijose padėdavo suderinti priimamus sprendimus su visomis svarbiausiomis interesų grupėmis, bet nuo to nukentėdavo ekspertinio vertinimo kokybė.

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ekspertinio vertinimo sistemos pertvarkos gairės yra pagrindas parengti kitiems dokumentams, reglamentuojantiems sistemos ir jos atskirų sudedamųjų dalių veiklą.

Platesnė informacija: Švietimo plėtotės centro direktorius Pranas Gudynas, tel. 275 15 72

Informacijos ir ryšių su visuomene sektoriaus
vyriausiasis specialistas Edvardas Špokas
tel. 274 31 85