BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybė mokės stipendijas platesniam studentų ratui

Data

2009 01 01

Įvertinimas
0

Vyriausybė nustatė socialinių ir skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką ir pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui plėsti finansinę paramą gaunančių studentų ratą. Tai padaryta siekiant didinti studijų prieinamumą socialiai jautrioms studentų grupėms ir kelti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą. Nuo 2010 metų į socialines stipendijas galės pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis.

Socialinės stipendijos bus mokamos studentams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. Socialines stipendijas taip pat galės gauti neįgalieji (turintys 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį) ir našlaičiai (kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa arba kurių tėvai yra mirę).

Iki šiol socialinės stipendijos buvo skiriamos tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose. Privaloma tvarka į jas pretenduoti galėjo tik asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą.

Socialines stipendijas centralizuotai administruos Valstybinis studijų fondas. Iki 2011 m. jis palaipsniui perims iš aukštųjų mokyklų joms nepriklausančias šių stipendijų administravimo funkcijas. Socialinės stipendijos net ir sunkmečiu nemažinamos, jų dydis išlieka 3 bazinės socialinės išmokos (BSI). Socialinės stipendijos dydis šiuo metu – 390 Lt.

Vyriausybė taip pat patikslino lėšų skatinamosioms stipendijoms skyrimo tvarką. 2009 m. pradėjusiems studijuoti studentams lėšos skatinamosioms stipendijoms yra įskaičiuotos į studijų kainą – kiekviename studijų krepšelyje jos sudaro 2,5 BSI (325 Lt). Valstybės finansuojamiems studentams, kurie įstojo į aukštąsias mokyklas iki 2009 m. ir neturi studijų krepšelio, lėšos skatinamosioms stipendijos iš valstybės biudžeto skiriamos atskirai – taip pat po 2,5 BSI (325 Lt) vienam studentui.

Lėšos skatinamosioms stipendijoms pervedamos aukštosioms mokykloms pagal valstybės finansuojamų studentų skaičių. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką (kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus), nusistato kiekviena aukštoji mokykla. Švietimo ir mokslo ministerija siūlo, kad aukštosios mokyklos skatinamąsias stipendijas skirtų tik geriausiai besimokantiems studentams – 3-5 proc. visų studentų. Tokiu atveju šių stipendijų dydis galėtų siekti 400-800 Lt.

Vyriausybė nutarė ir toliau papildomai skatinti statutinių specialybių – visuomenės saugumo ir jūrinių specialybių – studentus. Atsižvelgiant į šių specialybių specifiką bei siekiant didinti jų patrauklumą, jas studijuojantiems bus mokamos tikslinės skatinamosios išmokos. Visuomenės saugumo programų studentams numatyta papildomai skirti po 3,73 BSI (485 Lt), jūrinių specialybių studentams – 2,88 BSI (375 Lt).

Vyriausybė taip pat pritarė nuostatai dengti studijų kainą meno studijų studentams, kurie stojimo į valstybines aukštąsias mokyklas metu gavo 100 balų specialybės stojamųjų egzaminų įvertinimus, bet šiais metais nepateko į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Aušra Veličkaitė
Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 219 0132