BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Veiklą pradedantis Lietuvos įtraukties švietime centras ieško vadovo

Data

2023 01 03

Įvertinimas
0
pexels-karolina-grabowska-4195405.jpg

Nuo sausio 1 d. Vilniuje veiklą pradėjo nacionalinė ekspertinė įstaiga - Lietuvos įtraukties švietime centras. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą centro direktoriaus pareigoms užimti. Tie pretendentai, kurie neturi kompetencijų vertinimo, turėtų pateikti prašymą dalyvauti konkurse iki sausio 17 d., o tie, kurie turi kompetencijų įvertinimą, - iki kovo 7 d.

„Mūsų bendras tikslas – visos Lietuvos mokyklos atviros įvairių poreikių turintiems vaikams. Jau nemažai nuveikta ir dar laukia daug svarbių ir įdomių darbų įtraukiojo ugdymo srityje. Ieškome naujos nacionalinės įstaigos vadovo (-ės), kuriam nuoširdžiai rūpi mūsų vaikai ir jų sėkmė, kuris pasiryžęs stiprinti švietimo pagalbą, rūpintis įtraukiojo ugdymo kokybe, suburti profesionalių darbuotojų komandą, semtis tarptautinės patirties iš užsienio partnerių ir atnešti geriausios patirties į Lietuvą.

Labai kviečiu konkurse dalyvauti atvirus, motyvuotus, bendradarbiaujančius ir atsakingus specialistus. Žmones, kurie nesibaimina iššūkių ir problemas geba paversti galimybėmis“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Iš pretendentų reikalaujama turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, vadovaujamojo darbo patirties ir kt.

Išrinktas Lietuvos įtraukties švietime centro vadovas pirmiausia turės parengti centro veiklos strategiją ir suburti darbuotojų komandą. Viena vadovo kadencija – 5 metai.

Pretendentai iki 2023 m. kovo 7 dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai turi pateikti prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, ir kitus dokumentus. Pretendentas tapti vadovu taip pat turi pristatyti nustatytos apimties (iki 5 puslapių) vadovavimo švietimo įstaigai gaires. Jose turi būti išdėstyti Lietuvos įtraukties švietime centro veiklos tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt., taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti ir pretendento, kaip būsimo vadovo, kompetencijos.

Apie Lietuvos įtraukties švietime centrą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Lietuvos įtraukties švietime centras veiks kaip nacionalinė ekspertinė įstaiga, kuri siūlys įtraukiojo ugdymo inovacijas, teiks metodinę pagalbą švietimo pagalbos specialistams.

Centras siūlys ir išbandys įtraukiojo ugdymo naujienas, ugdymo strategijas, kurios per savivaldybių pedagogines psichologines tarnybas, švietimo pagalbos tarnybas ir steigiamus regioninius specialiojo ugdymo centrus pasieks visas mokyklas. Lietuvos mokykloms taps prieinamos pažangios, užsienio šalių gerąja patirtimi paremtos švietimo pagalbos teikimo ir įtraukiojo ugdymo praktikos. Centro veiklos planuose – ir bendradarbiavimo stiprinimas ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis.

Centro darbuotojai teiks metodinę pagalbą savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų, regioninių konsultacinių centrų specialistams, koordinuos šių specialistų kompetencijų tobulinimą. Taip pat teiks trumpalaikę švietimo pagalbą ir konsultuos specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius vaikus ir jų tėvus, pedagoginius darbuotojus, mokytojų padėjėjus.

Centro darbuotojai taip pat po praktinių išbandymų mokyklose teiks metodines rekomendacijas dėl mokyklų ugdymo aplinkos kūrimo ir specialiųjų mokymo ar techninės pagalbos priemonių naudojimo įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, teiks ir kitus sprendimus, kad būtų sudaromos sąlygos kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis. 

Įstaigai pavesta analizuoti ir vertinti specialiųjų mokymo, techninės pagalbos priemonių pasiūlą, išbandyti jų taikymo švietimo įstaigose galimybes, centro darbuotojai galės patarti, kokias specialiąsias priemones tikslinga įsigyti.

Lietuvos įtraukties švietime centro veiklą koordinuos iš septynių narių sudaryta Koordinavimo taryba. Tarybos sudėtį 3 metų kadencijai tvirtins švietimo, mokslo ir sporto ministras. Į taryba įeis ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguoti atstovai, kiti tarybos nariai bus renkami konkurso būdu.

Informacija pretendentams

Išsamiau apie Lietuvos įtraukties švietime centro vadovo konkursą ir reikalavimus, taip pat pateiktinų dokumentų sąrašas skelbiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainės skiltyje „Konkursai“.