BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Viceministras G. Jakštas: universitetai turės bendrus laisvų vietų bendrabučiuose duomenis

Data

2022 09 08

Įvertinimas
0
bendrabutis.png
KU nuotr.

Šiandien nuotoliniu būdu susitiko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva suburta darbo grupė aukštųjų mokyklų bendrabučių klausimams spręsti. Į ją pakviesti aukštųjų mokyklų administracijų, studentų, Turto banko atstovai. 

Nors ministerija neturi ir neadministruoja aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių, kilus diskusijoms dėl studentų apgyvendinimo, ypač aktualaus sostinėje, pakvietė suinteresuotas šalis susėsti prie bendro stalo ir taip kuo greičiau rasti išeitis. 

„Bendrabučių valdymo perimti iš aukštųjų mokyklų neplanuojame. Visgi prisidėti prie sprendimų paieškų galime ir norime“, – sako viceministras Gintautas Jakštas.

Lietuvos aukštosios mokyklos turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, t. y. teisę pačioms spręsti dėl priimamų studentų skaičiaus, studijų kainos nustatymo, studijų programų rengimo, sutarčių su studentais, taip pat bendrabučių administravimo.

Šiandien susitikusioje darbo grupėje sutarta, jog vienas iš greitųjų sprendimų, padėsiančių aukštosioms mokykloms rasti laisvų vietų bendrabučiuose, būtų sudaryti bendrabučių ir laisvų vietų juose duomenų bazę, kuria galėtų naudotis ir duomenis pagal besikeičiančią situaciją joje atnaujinti visos aukštosios mokyklos. Neketinama kurti naujos, brangios IT sistemos, bet ministerijai surinkus informaciją iš Turto banko, aukštųjų ir profesinių mokyklų apie turimus bendrabučius ir laisvas vietas juose, bus sukurtas aktyvus dokumentas bendram naudojimui. Taip aukštosios mokyklos galės užtikrinti bendrabučius savo studentams pasitelkdamos ir kitų aukštųjų mokyklų infrastruktūrą.

Ministerija ir iki šiol skatino aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą dalijantis bendrabučių vietomis ir padeda joms tai daryti, nes kai kuriose aukštosiose mokyklose studentų yra daugiau, kai kuriose – mažiau, ir lieka laisvų vietų bendrabučiuose. Taip pat jau anksčiau buvo prašyta ir profesinių mokyklų pagalbos. Kai kurie universitetai savarankiškai, o kai kurie tarpininkaujat ministerijai, susisiekė su Vilniuje esančiomis kolegijomis ir profesinėmis mokyklomis. 

Ministerija sieks, kad aukštosios mokyklos, nuomodamos bendrabučius, prioritetą teiktų studijuojantiems asmenimis, aiškiau apibrėžiamas nuomos laikas. 

Ieškant bendrabučiams tinkamų pastatų Vilniuje ir Kaune universitetams padės Turto bankas, parengsiantis sąrašą jo valdomų objektų. 

Darbo grupėje diskutuota ir apie galimus ilgalaikius bendrabučių trūkumo problemos sprendimus. ŠMSM peržiūrės ir įvertins šiuo metu veikiančias paramos programas, kurias galima būtų naudoti sprendžiant bendrabučių atnaujinimo, plėtros klausimus. Sutarta, jog vėliau darbo grupė rinksis aptarti, kaip šias programas būtų galima tobulinti. 

Ministerijos iniciatyva šiais metais pradėta įgyvendinti aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programa: jai iki 2025 m. daugiau kaip 7 mln. eurų. 

Nuo 2020 m. Viešųjų investicijų plėtros agentūra aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūrų atnaujinimui bei plėtrai teikia paskolas. Paskolos lėšomis gali būti finansuojamas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo pastatų (įskaitant bendrabučius) išorės ir vidaus atnaujinimas, naujų pastatų statyba, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra susiję rangos darbai. Šiuo metų yra sudarytos 3 sutartys dėl aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių renovacijos.