BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Viceministrė G.Krasauskienė dalyvauja Briuselyje vykstančioje konferencijoje apie Europos inkliuzinio ugdymo sistemos plėtrą

Data

2013 11 18

Įvertinimas
0
IMG_4902.jpg

Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė dalyvauja Briuselyje vykstančioje konferencijoje „Įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas Europoje: teorijos ir praktikos dermė“.

Konferencija skirta pristatyti Europos Specialiojo ugdymo plėtros agentūros pastarųjų kelerių metų veiklą ir artimiausius ateities planus, siekiant intensyvinti pagalbą šalims narėms diegiant inkliuzinio ir specialiojo ugdymo  idėjas švietimo sistemose.

Viceministrė G.Krasauskienė savo pasisakyme pažymėjo, kad Lietuva, lyginant su kitomis ES šalimis, neseniai, tik prieš 20 metų pasuko link „Mokyklos visiems“, kurioje ugdymo procesas pritaikomas kiekvieno mokinio individualiems poreikiams,  kūrimo.  Per tą laikotarpį pakeista Lietuvos teisinė bazė, siekiama sudaryti galimybės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir neįgaliems vaikams ugdytis kartu su bendraamžiais, kuo gali pasigirti dar ne visos naujosios ES šalys.

„Mūsų uždavinys – ir toliau plėtoti įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo idėją, jos įgyvendinimą sieti su kiekvieno mokinio ugdymosi kokybės užtikinimu, tinkamos aplinkos, mokymo ir techninių priemonių bei išteklių sukūrimu,“-sakė viceministrė.

Viceministrė G.Krasauskienė kartu su Belgijos švietimo ministrais, kitų ES šalių švietimo ministerijų aukštais pareigūnais, Europos Komisijos atstovais aptars ankstyvosios intervencijos specialiojo ugdymo srityje klausimus, ugdymosi aplinkos pritaikymo: specialiųjų mokymo priemonių, vadovėlių, informacinių kompiuterinių technologijų, pedagogų pasirengimo vienoje klasėje, grupėje ugdyti įvairių poreikių turinčius mokinius ir kitus įraukiojo švietimo  sistemos plėtros klausimus.  

Pasak viceministrės, labai svarbios Europos Specialiojo ugdymo plėtros agentūros rengiamos  rekomendacijos, todėl būtų labai svarbu stebėti, kaip šalys įgyvendina jas, ar jos įtraukiamos į nacionalines švietimo strategijas ir veiklos programas, ar vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena ir aptariami  rezultatai.

Specialiojo ugdymo ir įtraukiojo švietimo klausimais veiklą vykdanti Europos Specialiojo ugdymo plėtros agentūra yra unikali ES šalių švietimo ministerijas vienijanti organizacija.
Lietuva jos nare tapo 2004 m., šiuo metu organizacijos narėmis yra 28 šalys.
Agentūros veiklos programa derinama ir iš dalies finansuojama Europos Komisijos.

Ši agentūra analizuoja šalių  narių švietimo sistemas  nuo gimimo iki aukštojo mokslo baigimo, profesijos įgijimo laikotarpio. Rengia rekomendacijas politikams ir praktikams tam tikromis temomis ir Europos šalių švietimo sistemų  analizę ir apžvalgas, siejant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ir neįgalių asmenų įtraukties į švietimo sistemą didinimu bei ugdymo kokybės užtikrinimu .


 


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
[email protected]
Tel. (8 5) 219 1253