BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vyriausybei persvarsčius 2021 m. biudžetą švietimo ir mokslo sričiai papildomai numatoma 25,8 mln. Eur

Data

2020 12 16

Įvertinimas
0
El skaičiuotuvas shutterstock.com .jpg

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta 2021 m. biudžeto projektui, kuriame numatoma 25,8 mln. Eur papildomai skirti švietimo, mokslo ir sporto sritims. Lyginant su 2020 m., ateinančių metų biudžeto finansavimas šioms sritims išauga 370,5 mln. Eur.

„Labai svarbu, kad pavyko užlopyti kai kurias švietimo biudžeto spragas: ankstesnė Vyriausybė buvo prisiėmusi teisinių įsipareigojimų dėl švietimo pagalbos, įtraukiojo ugdymo sąlygų gerinimo ir kitų reikmių, tačiau lėšos tam nebuvo numatytos“, -  sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Patobulinus 2021 m. biudžeto projektą, numatyti papildomi 15,1 mln. Eur valstybės biudžeto asignavimų ugdymo įtraukties stiprinimui: papildomoms mokytojų padėjėjų pareigybėms steigti nuo ateinančių metų pradžios – 3,7 mln. Eur, socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (ugdymui, pavėžėjimui, maitinimui), įgyvendinant Švietimo įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios nuo kitų mokslo metų pradžios, – 1,3 mln. Eur, švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimui didinti ir papildomoms švietimo pagalbos specialistų pareigybėms įsteigti – 10,1 mln. Eur.

Taip pat pridedama 0,4 mln. Eur ankstyvajam ugdymui lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose, papildomai fizinio ugdymo pamokai 8 kl. ir matematikos pamokai 10 kl. – 1,6 mln. Eur. Auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių ir švietimo įstaigose dirbančių bibliotekininkų darbo užmokesčiui padidinti numatyta 3,6 mln. Eur.

Papildomos lėšos numatytos pradedančių mokslo ir studijų darbuotojų atlyginimams, kad po doktorantūros tęsiant akademinę karjerą jų pajamos nemažėtų – 5,2 mln. Eur. Iki šiol buvo susiduriama su situacija, kad doktoranto stipendija yra didesnė už pradedančiojo akademinio darbuotojo atlyginimą.


Komunikacijos skyrius
El. paštas [email protected]
Tel. +370 5 219 1129