BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Dėl Lietuvos Respublikos profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos pareiškėjams, vykstantiems į užsienį, patvirtinimo

Pareiškėjas, siekiantis profesinėje mokykloje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo, Švietimo ir mokslo ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2/7, Vilnius) turi pristatyti:

  1. prašymą ;
  2. įgytą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (profesinio mokymo diplomą ir jo priedą, jei yra, kvalifikacijos pažymėjimą);
  3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
  4. pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jeigu dėl įgytos kvalifikacijos patvirtinimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

Dokumentai pateikiami lietuvių kalba, kopijuojami vietoje.

Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Prašymai išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo jų gavimo Ministerijoje datos.

Pažymą dėl įgytos kvalifikacijos patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo Lietuvos Respublikoje pareiškėjas gali pasiimti asmeniškai arba ji išsiunčiama registruotu paštu. Dokumentą gali atsiimti ir įgaliotas asmuo (pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą).

Švietimo ir mokslo ministerija pažymą dėl įgytos kvalifikacijos patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo Lietuvos Respublikoje išduoda valstybine lietuvių kalba. Pareiškėjas turi pats pasirūpinti dokumento vertimu (į kalbą tos šalies, į kurią vyksta) ir notaro patvirtinimu. Norėdamas išsiaiškinti, ar reikalingas dokumentų legalizavimo spaudas – apostilė, kreipiasi į Užsienio reikalų ministerijos Konsulinės pagalbos skyrių (Tel. (8~5) 236 2611).

Pasiteirauti galima Tel. (8-5) 219 11 37, el. paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-08