BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Išsilavinimas, įgytas pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą Lietuvos aukštosiose mokyklose

Vadovaujantis 2002 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 754 „Dėl studijų, baigtų pagal vienos pakopos aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms”, tokia kvalifikacija yra lygiavertė kvalifikacijai, įgytai baigus universitetines antrosios pakopos (magistrantūros) arba vientisąsias studijas. Asmenys, įgiję tokią kvalifikaciją, turi teisę stoti į universitetines trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas arba pradėti profesinę veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-01