BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pareigybės, kurias galima užimti turint specialųjį vidurinį, aukštesnįjį ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą

Pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2 straipsnį, biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

  1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:
    • A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
    • A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat mokytojų, baleto artistų ir šokėjų bei kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių pareigybės;
  2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2006 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
  3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
  4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

Jei asmuo nori dirbti valstybės tarnyboje, tai aukštojo išsilavinimo neturintys valstybės tarnautojai turi jį įgyti, o tokio išsilavinimo neįgijusieji tarnautojo pareigas gali eiti ne ilgiau kaip iki 2024 m sausio 1 d. Pagal Mokslo ir studijų įstatymą, aukštasis išsilavinimas gali būti universitetinis arba koleginis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-01