BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Profesinės kvalifikacijos pripažinimas, norint dirbti pagal reglamentuotą mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, srudopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo profesiją

Teikiant informaciją Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai Lietuvoje, įgytus išsilavinimo dokumentus, išvežamus į užsienį, liudija Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (kompetentinga institucija Lietuvoje), išduodama pažymą apie mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo diplomo, patvirtinančio įgytą profesinę kvalifikaciją, atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams.

Pažymos rengiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“.

Pažymoms parengti reikalingo dokumentai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikiami tokie dokumentai:

  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. diplomo ir jo priedų kopija;
  5. daugiau dokumentų, reikalingų informacijos išsamumui ir teisingumui užtikrinti, gali būti nurodyta prašymo formoje.

Pažymos parengiamos per 20 darbo dienų, išduodamos nemokamai.

Dokumentų pateikimas

Dokumentus galima pateikti asmeniškai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Priimamajame adresu: A. Volano g. 2, Vilnius.

Galima siųsti paštu: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Į voką įdėkite pasirašytą prašymą ir reikalingų dokumentų kopijas.

Dokumentų kopijas galima siųsti el. paštu [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22