BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Brno Masaryko universitetas (Čekija) ieško lietuvių kalbos lektoriaus

Galioja iki

2022-07-15

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja konkursą lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti):

 

Brno Masaryko universiteto Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto lietuvių kalbos lektoriaus pareigoms nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Numatomas darbo krūvis 20 val. per savaitę. Numatomas išmokos už lituanistinio švietimo vykdymą dydis - 1160 – 1620 Eur/mėn. neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines antros pakopos filologijos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba turėti mokslo daktaro laipsnį humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo kryptyje.

Prioritetas teikiamas kandidatui, turinčiam aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines antros pakopos lietuvių filologijos studijas, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba kandidatui, turinčiam mokslo daktaro laipsnį ir patirties atliekant  lyginamosios kalbotyros arba bendrosios kalbotyros  mokslinius tyrimus.

 

Privalumai: lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymo patirtis; pedagogo kvalifikacija; čekų kalbotyros pagrindų išmanymas. 

 

Pretendentai privalo pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

3. Išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagoginę patirtį įrodančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kitus) ar jų kopijas.

 

Lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimo konkursas organizuojamas vadovaujantis Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1752 „Dėl Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentai pateikia dokumentus ar jų kopijas asmeniškai arba siunčia paštu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Užsienio lietuvių skyriui (A. Volano g. 2, 01516 Vilnius). Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. liepos 15 d. (įskaitytinai).

Išsamesnė informacija teikiama el. p. uzsieniolietuviuskyrius@smsm.lt, tel. +370 666 59 852,  +370 661 09 525.