BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkurso Panevėžio mokymo centro  direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis

Galioja iki

2022-12-01

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. P1-131 „DĖL KONKURSO PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Panevėžio mokymo centro  direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Sandra Ragėnaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vedėja;

Jonas Cesevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas);

Gita Grigienė, Panevėžio mokymo centro mokytoja (pedagogų atstovė);

Jokūbas Laurišas, Panevėžio mokymo centro mokinys (mokinių atstovas);

Rasa Domaševičienė (Panevėžio mokymo centro tėvų atstovė);

Mantas Gudas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidentas (socialinių partnerių atstovas).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktu konkurso  Panevėžio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos data buvo pakeista į 2022 m. gruodžio 20 d.