BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos konkursas

Galioja iki

2022-10-31

Premijos skyrimo tvarka nurodyta Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo 43–47 punktuose. 2022 m. numatoma skirti vieną 50 bazinių socialinių išmokų dydžio (2300 eur) premiją.

Kandidatai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

1) ugdomų mokinių ar studentų laimėjimai ir pažanga;

2) aktyvi ir kūrybiška lituanistinio švietimo veikla;

3) pilietiškumo, tautinės tapatybės ir kitų vertybių diegimas lietuvių bendruomenei.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą užsienyje, užsienio valstybėje veikiančios lietuvių bendruomenės, kitos institucijos, fiziniai asmenys. Savo kandidatūrą gali teikti ir lituanistinį švietimą vykdantis asmuo asmeniškai.

Įstaigos ar asmenys, teikiantys kandidatūras lituanistinio švietimo premijai gauti, turi pateikti:

1) prašymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai svarstyti teikiamą kandidatūrą lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti;

2) dokumentus, įrodančius lituanistinio švietimo veiklos patirtį;

3) dokumentus, įrodančius ugdomų mokinių ar / ir studentų egzaminų, olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų ir kitus sėkmingo mokymosi rezultatus;

4) dokumentus ar kitą medžiagą, įrodančią aktyvią ir kūrybišką lituanistinio švietimo veiklą;

5) dokumentus ar kitą medžiagą, įrodančią pilietiškumą ir tautinę tapatybę lietuvių bendruomenėse ugdančių veiklų organizavimo patirtį;

6) kitus dokumentus, įrodančius lituanistinio švietimo veiklos nuopelnus;

7) rekomendaciją (-as).

Dokumentai konkursui priimami iki 2022 m. spalio 31 d. el. paštu [email protected]

Laimėtojas bus patvirtintas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu iki 2022 m. pabaigos. Premiją numatoma teikti kartu su Lietuvos metų mokytojo premijomis.