Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
4. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
5. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Vadovauja strateginių dokumentų modeliavimui, komunikacijai ir valdymo sričių būklės ir kaitos stebėsenai.
7. Dirba Europos Sąjungos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  švietimo rodiklių darbo grupėse.
8. Koordinuoja projektinio valdymo įgyvendinimą ministerijoje.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.