Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2021 METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti tinkamą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo spartą.
2. Užtikrinti tinkamą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai aktualių 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos uždavinių priemonių parengimą.
3. Užtikrinti tinkamą ES techninės paramos išlaidų administravimą.
4. Užtikrinti tinkamai administruojamą vadybinį darbą ES paramos koordinavimo departamente.