Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
3. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.    
7. Tikrina ir vertina Ministro portfelio projektų (programų) eigos ataskaitas, išvadų pagrindu inicijuoja sprendimų priėmimą, nustato projekto (programos) būklę; rengia ir teikia ministerijos vadovybei Ministro projektų portfelio statuso ataskaitą.
8. Organizuoja Ministro projektų portfelio formavimą ir portfelio komisijos veiklą, įskaitant klausimų pagal užsienio šalių medžiagą pristatymus.   
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.