Pareigų aprašymas Spausdinti

Funkcijos:

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
5. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
8. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.             
10. Rengia skaičiavimus, reikalingus biudžeto projektui, strateginio veiklos plano projektui ir biudžetines ataskaitas.
11. Rengia ir tikslina pavaldžių įstaigų (ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir centrų) programų sąmatas.
12. Teikia metodinę paramą, atlieka finansinę analizę ir rengia teisės aktų, reglamentuojančių ūkio lėšų skyrimą savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms) iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, projektus.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.             
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.