Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.  
5. Konsultuoja dėl mokinių priėmimo, progimnazijų, konfesinių mokyklų, suaugusiųjų mokyklų, vaikų socializacijos centrų (Vėliučionių VSC,  Kauno VSC „Saulutė“, Gruzdžių VSC), tardymo izoliatorių ir pataisos įstaigų mokyklų (skyrių, klasių) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūrinių pertvarkymų, mokyklų paskirčių, veiklos organizavimo, skyrių, klasių (grupių) komplektavimo.
6. koordinuoja ministerijai pavaldžių Vilniaus lietuvių namų ir vaikų socializacijos centrų veiklą.
7. konsultuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovus ir specialistus, švietimo teikėjus, Vyriausybės atstovą Kauno ir Telšių apskrityse bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos klausimais, dėl mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūrinių pertvarkymų ir veiklos organizavimo klausimais. 
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.