Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Planuoja viešuosius pirkimus ir rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.
6. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
7. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.