Pareigų aprašymas Spausdinti

1. rengia informacinę medžiagą aktualiais sporto klausimais įvairioms tikslinėms auditorijoms;        

2. informuoja žiniasklaidą ir visuomenę apie reikšmingiausius ministerijos vadovų susitikimus, ministerijos renginius, sprendimus, rengiamų dokumentų projektus;

3. inicijuoja ir įgyvendina ministerijos komunikacijos kampanijas sporto srityje, komunikacijos planus konkrečiais sporto politikos klausimais;

4. padeda ministerijos vadovybei ir darbuotojams pateikti informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

5. palaiko ministerijos komunikaciją sporto klausimais socialiniuose tinkluose;

6. rengia ministerijos informacinius leidinius sporto temomis;

7. padeda organizuoti ministerijos renginius, viešąsias konsultacijas sporto temomis;

8. tvarko, redaguoja informaciją apie sportą ministerijos interneto svetainėje;

9. pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;

10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.