Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.           
4. Konsultuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovus ir specialistus, švietimo teikėjus, Vyriausybės atstovus Tauragės, Klaipėdos ir Utenos apskrityse bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos klausimais; prireikus dalyvauja viešuosiuose svartymuose, dėl mokyklų pertvarkos.
5. Dalyvauja formuojant valstybės politiką ir jos įgyvendinimo strategiją; koordinuoja ministerijai pavaldžių menų mokyklų veiklą;.
6. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, tarybose, rengia ir įgyvendina projektus ir programas; analizuoja ministerijos struktūros padalinių parengtus dokumentų projektus, teikia jiems pastabų ir siūlymų.            
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.