Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
3. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
7. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
9. Organizuoja užsienio delegacijų ir atstovų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ministerijos vadovų kvietimu, priėmimą arba prireikus koordinuoja tokių užsienio delegacijų ar atstovų priėmimo organizavimą.
10. Rengia medžiagą ir įgyvendina veiklas, susijusias su Europos Sąjungos Tarybos Švietimo komiteto darbu, arba prireikus koordinuoja medžiagos rengimą ir veiklų, susijusių su Europos Sąjungos Tarybos Švietimo komiteto darbu, įgyvendinimą.
11. Rengia medžiagą ir įgyvendina veiklas, susijusias su pasirengimu Europos Sąjungos Tarybos posėdžiams, arba prireikus koordinuoja medžiagos rengimą ir veiklų, susijusių su pasirengimu Europos Sąjungos Tarybos posėdžiams, įgyvendinimą.
12. Rengia medžiagą ir įgyvendina veiklas, susijusias su Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ Valdymo komiteto darbu, arba prireikus koordinuoja medžiagos rengimą ir veiklų, susijusių su Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ Valdymo komiteto darbu, įgyvendinimą.
13. Rengia medžiagą ministerijos vadovų užsienio vizitams ir susitikimams su užsienio partneriais, derina ją su ministerijos struktūrinių padalinių atstovais.
14. Dalyvauja su struktūrinio padalinio veikla susijusiuose pasitarimuose, susitikimuose ir darbo grupėse.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.