>

Darbo grupė mokslo ir studijų institucijų finansavimo modeliui parengti

Darbo grupė (DG) sudaryta švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-240.

Uždaviniai

Švietimo, mokslo ir sporto ministrui iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti siūlymus dėl:

  • aukštųjų mokyklų finansavimo modelio atnaujinimo;
  • aukštųjų mokyklų veiklos tikslų išgryninimo;
  • mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo ir finansavimo modelio;
  • valstybės finansuojamų vietų planavimo ir stojančiųjų priėmimo proceso tobulinimo, suvienodinant reikalavimus stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, įteisinant viso priėmimo organizavimą per bendrą priėmimo sistemą bei numatant daugiau galimybių aukštosioms mokykloms atrinkti studentus.

Sudėtis

DG sudaryta iš šių institucijų atstovų: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijos, Lietuvos mokslo tarybos, Aukštojo mokslo tarybos, Vyriausybės strateginės analizės centro, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, Lietuvos studentų sąjungos, kitų aukštojo mokslo ekspertų. DG pirmininkas – švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

Posėdžiai

DG į posėdžius renkasi jos pirmininko sprendimu ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Posėdžių protokolai skelbiami viešai.

Atnaujinimo data: 2023-11-18