>

Darbo grupė švietim​o įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti

Darbo grupė (DG) sudaryta švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-451. siekiant įgyvendinti:

  • Vyriausybės programos nuostatas
  • Įsipareigojimus pagal Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį
  • Valstybės kontrolės rekomendacijas
  • Kitus pasiūlymus

Uždaviniai

  1. Pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
  2. Aiškiau reglamentuoti mokytojų darbo krūvio nustatymo principus, kai nustatoma didesnė ar mažesnė nei viso darbo krūvio (1 512 val.) metinė valandų norma.
  3. Inicijuoti mokytojų darbo apmokėjimo modelio, pagrįsto „bazinės pareiginės algos“ taikymu, koncepcijos svarstymą darbo grupėje, skirtoje mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti.
  4. Sutarus dėl mokytojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo, iki 2022 m. rugsėjo 1 d. parengti naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelį.

Sudėtis

DG sudaryta iš 16 narių: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovų ir specialistų, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacijos, Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos deleguotų ekspertų.

Posėdžiai

DG posėdžiai yra uždari, viešai skelbiami jų protokolai.

Atnaujinimo data: 2023-11-18