BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Tarptautiniai susitarimai

Armėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje.
Pasirašyta: 2012 02 22
Baltarusija Sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.
Pasirašyta: 2008 01 24
Įsigaliojo: 2010 11 28
Skelbta: 2010 Nr. 139-7150
Bulgarija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1996 04 10
Įsigaliojo: 1997 11 27
Skelbta: 1998 Nr. 3
Brazilija Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
Pasirašyta: Brazilija 2008-07-16.
Įsigaliojo: 2010-05-17.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ – 2010 m. Nr. 60-2962
Čekija Susitarimas dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 2000 03 31
Įsigaliojo: 2000 09 29

Skelbta: 2000 Nr. 87
Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
Pasirašyta: 2011 11 16
Europos Sąjunga Konvencija apibrėžianti Europos mokyklų statutą
Pasirašyta: 2004 12 13
Įsigaliojo: 2005 09 01
Skelbta: 2004 Nr. 178
Filipinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Filipinų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: Manila, 1995-09-25.
Įsigaliojo: 2005-02-04.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 31-978.<
Flandrija (Belgija) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartis
Pasirašyta: 1996 03 07 Vilniuje
Įsigaliojo: 1997 03 19
Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 02 25 d. įstatymu Nr. VIII-138
Skelbta: „Valstybės žiniose“ 1997 m. Nr. 21-498
Jungtinio komiteto, atsakingo už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimą, devintojo posėdžio protokolas. 2019-2023 m. bendradarbiavimo programa, vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartį (tekstas lietuvių kalbatekstas anglų kalba)
Pasirašyta: 2019 11 06  Vilniuje 
Įsigaliojo: 2019 11 06
Graikija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 02 24
Įsigaliojo: 1998 09 24
Skelbta: 1999 Nr. 53
Sakartvelas Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje.
Pasirašyta: 1996 04 12
Įsigaliojo: neįsigaliojusi
Indija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 2001 02 20
Įsigaliojo: 2005 04 08
Skelbta: 2004 Nr. 170
Ispanija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1995 11 22
Įsigaliojo: 1997 12 17
Skelbta: 1997 Nr. 111
Italija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse.
Pasirašyta: 1996 04 04
Įsigaliojo: 1998 05 08
Skelbta: 1997 Nr. 12
Izraelis Bendardarbiavimo programą švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2012-2014 m.
Pasirašyta: 2012-03-06
Įsigaliojo: 2012-03-06
Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1994 10 02
Įsigaliojo: 1998 02 27
Skelbta: 1998 Nr. 10
JAV Susitarimo memorandumas dėl Fulbraito (Fulbright) akademinių mainų programos Lietuvių k. / Anglų k.
Pasirašyta: 2017 03 30
Įsigaliojo: 2017 03 30
Susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų  srityje
Pasirašyta: 2018 06 25
Ratifikuota: 2018 12 18, Įstatymas Nr. XIII-1797
Skelbta: TAR 2019 01 30, i.k. 2019-01370
Įsigaliojo: 2019-02-26.
Susitarimas dėl Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso.
Pasirašyta: 2002 06 14
Įsigaliojo: ratifikuota 2005 06 16
Skelbta: 2003 Nr. 97, 2005 Nr. 82
Susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo.
Pasirašyta: 2002 10 15
Įsigaliojo: neįsigaliojusi
Jungtinė Karalystė Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1996 11 08
Įsigaliojo: 1998 04 01
Skelbta: 1998 Nr. 10
Kazachstanas Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 2011 10 06
Įsigaliojo: 2013 12 09
Kinija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos švietimo ministerijos susitarimai dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, abipusio pripažinimo Lietuvių k. / Anglų k.
Pasirašyta: 2015-04-27
Įsigaliojo: 2015-11-09

Susitarimas dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo.
Pasirašyta: 1992 04 22
Įsigaliojo: 1992 04 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 11 08
Įsigaliojo: 1993 11 08
Skelbta: 1994 Nr. 70

Kolumbija Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1995 04 28
Įsigaliojo: 2001 08 20
Skelbta: 2001 Nr. 83
Korėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, meno, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse (lietuvių k.; anglų k.)
Pasirašyta: 2021-06-07
Įsigaliojo: 2021-08-19
Skelbta: TAR, i. k. 2021-17446
Kroatija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros Švietimo ir Mokslo srityse
Pasirašyta: 2007 12 05
Įsigaliojo: 2008 04 02
Lenkija

Sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų.
Pasirašyta: 1997 02 14
Įsigaliojo: 1997 12 01
Skelbta: 1997 Nr. 106

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 12 17
Įsigaliojo: 2000 01 05
Skelbta: 2000 Nr. 29

Sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.
Pasirašyta: 1999 12 16
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo (lietuvių k.; lenkų k.)

Pasirašyta: 2020 08 03
Įsigaliojo: 2021 02 01 (TAR, Nr. 2020-26668)

Liuksemburgas Dėl bendradarbiavimo kultūros, Švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityje
Pasirašyta: 2010 11 18
Meksika Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2002 01 24
Įsigaliojo: 2003 07 04
Skelbta: 2003 Nr. 54
Moldova

Susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukstuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01411

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityse
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01409

Mongolija Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse.
Pasirašyta: 2003 06 27
Įsigaliojo: 2007 03 13
Skelbta: 2007 Nr. 34
Prancūzija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse.
Pasirašyta: 2003 04 04
Skelbta: 2004 Nr. 30

Lietuvos ir Prancūzijos strateginės partnerystės veiksmų planas 2020-2024 (tekstas lietuvių kalba, tekstas prancūzų kalba
Pasirašyta: 2020 09 29  Vilniuje
Įsigaliojo: 2020 09 29

Rumunija

Susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo.
Pasirašyta: 1995 09 19
Įsigaliojo: 1997 11 28
Skelbta: 1998 Nr. 3

Susitarimas dėl bendradarbiavimos ekonomikos ir prekybos ir ryšių mokslinio ir techninio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1992 06 10
Įsigaliojo: 1992 09 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Serbija ir Juodkalnija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2003 08 27
Skelbta: 2005 Nr. 85
Slovakija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje

Slovėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 11 14
Įsigaliojo: 2002 01 02
Skelbta: 2002 Nr. 13
Suomija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 11 10
Įsigaliojo: 1999 07 09
Skelbta: 2000 Nr. 29
Švedija Sutartis dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 1994 05 05
Įsigaliojo: 1994 07 01
Skelbta: 1994 Nr. 55

Šventasis Sostas

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje.
Pasirašyta: 2000 05 05
Įsigaliojo: 2000 09 16
Skelbta: 2000 Nr. 67

Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo 
Pasirašyta: 2012 06 08
Įsigaliojo: 2012 10 23
Skelbta: 2012, Nr.118-5945

Turkija

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje.
Pasirašyta: 1994 07 11
Įsigaliojo: 1999 05 28
Skelbta: 1999 Nr. 53

Pagrindų programa dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno, jaunimo ir sporto, žiniasklaidos ir bendravimo su žmonėmis srityse
Pasirašyta: 2009 02 20

Ukraina

Susitarimas dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio akademinio pripažinimo
Pasirašyta: 2009 11 26

Susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1993 08 04
Įsigaliojo: 1993 08 04
Skelbta: 1994 Nr. 23

Uzbekistanas

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityje.
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 06 07
Skelbta: 1995 Nr. 55

Susitarimas dėl bendradarbiavimo Švietimo, Mokslo ir Technologijų srityje
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 08 28
Skelbta: 1995 Nr. 90-2020

Valonija (Belgija)

Bendradarbiavimo susitarimas
Pasirašyta: 2002 10 02
Įsigaliojo: 2004 04 14
Skelbta: 2004 Nr. 30

Nuolatinės Jungtinės Komisijos, atsakingos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono Vyriausybės bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą ketvirtojo posėdžio protokolas. Lietuvos ir Valonijos – Briuselio mainų programos metmenys (tekstas lietuvių kalbatekstas prancūzų kalba).  
Pasirašyta: 2018 04 26 Briuselyje
Įsigaliojo: 2018 04 26

Venesuela

Kultūrinio pasikeitimo ir bendradarbiavimo programa.
Pasirašyta: 1992 09 16
Įsigaliojo: 1992 09 16

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 07 19
Įsigaliojo: 1993 07 19
Skelbta: 1994 Nr. 44

Vengrija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 1997 10 07
Įsigaliojo: 1999 06 21
Skelbta: 1999 Nr. 82
Vokietija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje.
Pasirašyta: 1993 07 21
Įsigaliojo: laikinai taikoma nuo 1994 08 05

Susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
Pasirašyta: 2009-05-15
Įsigaliojo: 2010-06-30
Skelbta: 2009 Nr. 108

Susitarimas dėl stažuotojų įdarbinimo jų specialybės bei kalbos žinioms gilinti.
Pasirašyta: 1993 08 20
Įsigaliojo: 1993 08 20
Skelbta: 1994 Nr. 23

Trišalė (Estija ir Latvija)

Sutartis dėl bendros švietimo erdvės sukūrimo vidurinio bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu (neapimant aukštojo mokslo).
Pasirašyta: 1998 07 10
Įsigaliojo: 2000 07 16
Skelbta: 2000 Nr. 53

Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo.
Pasirašyta: 2018 m. birželio 8 d. 
Ratifikuota: 2018 m. gruodžio 18 d. LR įstatymu Nr. XIII-1798
Įsigaliojo: 2019 m. sausio 7 d.
Skelbta: 2019 m. sausio 30 d., TAR i. K. 2019-01368

Sutartis dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse.
Pasirašyta: 2000 12 08
Įsigaliojo: 2001 07 06
Skelbta: 2001 Nr. 73

UNESCO

Bendradarbiavimo memorandumas.
Pasirašyta: 1996 05 21
Įsigaliojo: 1996 05 21

Europos branduolinių mokslinių tyrimų
organizacija (CERN)

Bendradarbiavimo susitarimas dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje
Pasirašyta: 2004 11 04 (Pratęstas iki 2019-11-09)
Įsigaliojo: 2004 11 09
Skelbta: 2004 Nr. 171

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) 2004 m. lapkričio 9 d. bendradarbiavimo susitarimo protokolas P120 Dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje (Lietuvių k.) ( Anglų k.)
Pasirašyta: 2014-09-26  Vilniuje (galioja iki 2019-11-09).

Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimas dėl CERN asocijuoto nario statuso suteikimo (tekstas lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis)
Pasirašyta: Vilnius, 2017-06-27/Įsigaliojo 2017-12-14/Asocijuota nare tapo 2018-01-08

Tarpžinybinės sutartys

Austrija

Bendradarbiavimo sutartis dėl jungtinio Lietuvos ir Austrijos jaunimo simfoninio orkestro veiklos
Institucija: Šteiermarko žemės vyriausybė
Pasirašyta: 2007 04 18

Sutartis dėl bendradarbiavimo profesinio rengimo srityje
Institucija: Zalcburgo žemės mokyklų taryba
Pasirašyta: 2001 05 28

Baltarusija

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Institucija: Valstybinis mokslo ir technologijų komitetas
Pasirašyta: 2009 09 16

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Pasirašyta: Minskas, 1997 m. gruodžio 11 d.

Japonija
Memorandumas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje Anglų k. / Lietuvių k.
Institucija: Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija
Pasirašyta: 2018 10 12
Įsigaliojo: 2018 10 12
 
JAV Sutartis dėl bendradarbiavimo vykdant GLOBE programą
Institucija: Nacionalinė vandenyno ir atmosferos administracija
Pasirašyta: 2002 10 03
Kanada Ketinimų protokolas
Institucija: Kvebeko švietimo, laisvalaikio ir sporto ministerija
Pasirašyta: 2005 06 06
Kinija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos švietimo ministerijos susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, abipusio pripažinimo
Pasirašyta: 2015 04 27 d. Rygoje

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanis) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos gairės (Lietuvių k.)
Pasirašyta: 2000 m. rugpjūtis

Lenkija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir aukštojo mokslo srityje
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Protokolas dėl dvišalės komisijos istorijos  mokymo problemoms nagrinėti
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Olandija Ketinimų protokolas
Institucija: Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija
Pasirašyta: 2004 02 12
Omano Sultonatas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Omano Sultonato aukštojo mokslo ministerijos susitarimo memorandumu dėl bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityje (Lietuvių k.) (Anglų k.)
Pasirašyta: 2017 04 10
Įsigaliojo:    2017 04 10
Prancūzija Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas”  (Lietuvių k.) (Prancūzų k.)
Pasirašyta: 2010 02 10 ( pratęsta iki 2020-02-10)
Rusija

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Institucija: Rusijos Tarybų Federacinės Respublikos kultūros ministerija
Pasirašyta: 1991 11 08

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2003 10 24

Slovakija Bendradarbiavimo švietimo srityje programa Lietuviška / Angliška
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2008 06 10
Šventasis Sostas Susitarimas dėl informavimo apie siuntimo mokyti tikybos netekimą
Institucija: Lietuvos Vyskupų Konferencija
Pasirašyta: 2009 11 06
Ukraina

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2002 03 19

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 m. programa (Lietuvių k.)
Pasirašyta: 2015 09 24 Vilniuje/2015 09 30 Kijeve

Trišalė (Latvija, Estija)

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1990 10 12

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
Institucija: Kultūros ministerija
Pasirašyta: 1990 12 14

Protokolas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje sutartyje pratęsimo
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1994 04 25

Susitarimo memorandumas dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2012 11 29

Tarptautinės organizacijos

Memorandumas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė nekomercinė švietimo asociacija “Pasaulinis ORT”
Pasirašyta: 2004 09 27

Sutartis dėl dalyvavimo tarptautiniame studentų testavime (PISA) 2006
Institucija: Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija (OECD)
Pasirašyta: 2004 08 13

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo šachmatų plėtros švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE)
Pasirašyta: 2011 12 03

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-09