BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Susitarimai

Armėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
Pasirašyta: 2012 02 22
Baltarusija Sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: 2008 01 24
Įsigaliojo: 2010 11 28
Skelbta: 2010 Nr. 139-7150
Bulgarija Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse
Pasirašyta: 1996 04 10
Įsigaliojo: 1997 11 27
Skelbta: 1998 Nr. 3
Brazilija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: Brazilija 2008-07-16
Įsigaliojo: 2010-05-17
Skelbta: „Valstybės žiniose“ 2010 m. Nr. 60-2962

Čekija

Susitarimas dėl pasikeitimo stažuotojais
Pasirašyta: 2000 03 31
Įsigaliojo: 2000 09 29

Skelbta: 2000 Nr. 87

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
Pasirašyta: 2011 11 16

Europos Sąjunga Konvencija apibrėžianti Europos mokyklų statutą
Pasirašyta: 2004 12 13
Įsigaliojo: 2005 09 01
Skelbta: 2004 Nr. 178
Filipinai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Filipinų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: Manila, 1995-09-25.
Įsigaliojo: 2005-02-04.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ 2005 m. Nr. 31-978

Flandrija

(Belgija)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta: Vilnius, 1996-03-07
Įsigaliojo: 1996-03-19
Skelbta: : „Valstybės žiniose“ 1997-03-12 Nr. 21-498

2019–2023 m. bendradarbiavimo programa, vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartį
Pasirašyta: 2019-11-06
Įsigaliojo: 2019-11-06

Graikija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1997 02 24
Įsigaliojo: 1998 09 24
Skelbta: 1999 Nr. 53
Gruzija Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje.
Pasirašyta: 1996 04 12
Įsigaliojo: neįsigaliojusi
Indija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse
Pasirašyta: 2001 02 20
Įsigaliojo: 2005 04 08
Skelbta: 2004 Nr. 170
Ispanija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1995 11 22
Įsigaliojo: 1997 12 17
Skelbta: 1997 Nr. 111

Italija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse
Pasirašyta: 1996 04 04
Įsigaliojo: 1998 05 08
Skelbta: 1997 Nr. 12
Izraelis

Bendradarbiavimo programa švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2012–2014 m.
Pasirašyta: 2012-03-06
Įsigaliojo: 2012-03-06

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1994 10 02
Įsigaliojo: 1998 02 27
Skelbta: 1998 Nr. 10

JAV

Susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje

 

Pasirašyta: 2018 06 25
Ratifikuota: 2018 12 18, Įstatymas Nr. XIII-1797
Skelbta: TAR 2019 01 30, i.k. 2019-01370
Įsigaliojo: 2019-02-26

Susitarimas dėl Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso
Pasirašyta: 2002 06 14
Įsigaliojo: ratifikuota 2005 06 16
Skelbta: 2003 Nr. 97, 2005 Nr. 82

Susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo
Pasirašyta: 2002 10 15
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl Fulbraito akademinių mainų programos

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas anglų kalba

Pasirašyta: 2017 03 30
Įsigaliojo: 2017 03 30
Skelbta: TAR, 2017-04-12, i. k. 2017-06262

Jungtinė Karalystė

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse
Pasirašyta: 1996 11 08
Įsigaliojo: 1998 04 01
Skelbta: 1998 Nr. 10
Kazachstanas Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse
Pasirašyta: 2011 10 06
Įsigaliojo: 2013 12 09
Kinija

Susitarimas dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1992 04 22
Įsigaliojo: 1992 04 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Pasirašyta: 1993 11 08
Įsigaliojo: 1993 11 08
Skelbta: 1994 Nr. 70

Kolumbija Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Pasirašyta: 1995 04 28
Įsigaliojo: 2001 08 20
Skelbta: 2001 Nr. 83
Kroatija Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 2007 12 05
Įsigaliojo: 2008 04 02
Lenkija

Sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų
Pasirašyta: 1997 02 14
Įsigaliojo: 1997 12 01
Skelbta: 1997 Nr. 106

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1998 12 17
Įsigaliojo: 2000 01 05
Skelbta: 2000 Nr. 29

Sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje
Pasirašyta: 1999 12 16
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Lietuvos Vyriausybės ir Lenkijos Vyriausybės susitarimas dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas lenkų kalba

Pasirašyta: 2020 02 01

Įsigaliojo: 2021 08 03

Skelbta: TAR, 2020 12 09, i.k. 2020-26668

Liuksemburgas Dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityse
Pasirašyta: 2010 11 18
Meksika Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2002 01 24
Įsigaliojo: 2003 07 04
Skelbta: 2003 Nr. 54
Moldova

Susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01411

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityse
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01409

Mongolija Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse.
Pasirašyta: 2003 06 27
Įsigaliojo: 2007 03 13
Skelbta: 2007 Nr. 34
Prancūzija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse.
Pasirašyta: 2003 04 04
Skelbta: 2004 Nr. 30

Lietuvos-Prancūzijos strateginės partnerystės veiksmų planas (2020–2024 m.) 

Pasirašyta: 2020-09-29  

Rumunija

Susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1995 09 19
Įsigaliojo: 1997 11 28
Skelbta: 1998 Nr. 3

Serbija ir Juodkalnija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2003 08 27
Skelbta: 2005 Nr. 85
Slovakija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.

Pasirašyta: 2011 02 24
Įsigaliojo: 2011 06 12
Skelbta: Žin., 2011, Nr. 71-3401

Slovėnija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 11 14
Įsigaliojo: 2002 01 02
Skelbta: 2002 Nr. 13
Suomija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 11 10
Įsigaliojo: 1999 07 09
Skelbta: 2000 Nr. 29
Švedija Sutartis dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 1994 05 05
Įsigaliojo: 1994 07 01
Skelbta: 1994 Nr. 55

Šventasis Sostas

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje.
Pasirašyta: 2000 05 05
Įsigaliojo: 2000 09 16
Skelbta: 2000 Nr. 67

Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2012 06 08
Įsigaliojo: 2012 10 23
Skelbta: 2012, Nr.118-5945

Turkija

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje.
Pasirašyta: 1994 07 11
Įsigaliojo: 1999 05 28
Skelbta: 1999 Nr. 53

Pagrindų programa dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno, jaunimo ir sporto, žiniasklaidos ir bendravimo su žmonėmis srityse
Pasirašyta: 2009 02 20

Ukraina

Susitarimas dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio akademinio pripažinimo
Pasirašyta: 2009 11 26

Susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1993 08 04
Įsigaliojo: 1993 08 04
Skelbta: 1994 Nr. 23

Uzbekistanas

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityje.
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 06 07
Skelbta: 1995 Nr. 55

Susitarimas dėl bendradarbiavimo Švietimo, Mokslo ir Technologijų srityje
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 08 28
Skelbta: 1995 Nr. 90-2020

Valonija (Belgija)

Bendradarbiavimo susitarimas
Pasirašyta: 2002 10 02
Įsigaliojo: 2004 04 14
Skelbta: 2004 Nr. 30

Lietuvos ir Valonijos – Briuselio mainų programos metmenys

Pasirašyta: Briuselis, 2018-04-26

Venesuela

Kultūrinio pasikeitimo ir bendradarbiavimo programa.
Pasirašyta: 1992 09 16
Įsigaliojo: 1992 09 16

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 07 19
Įsigaliojo: 1993 07 19
Skelbta: 1994 Nr. 44

Vengrija Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 1997 10 07
Įsigaliojo: 1999 06 21
Skelbta: 1999 Nr. 82
Vokietija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje.
Pasirašyta: 1993 07 21
Įsigaliojo: laikinai taikoma nuo 1994 08 05

Susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
Pasirašyta: 2009-05-15
Įsigaliojo: 2010-06-30
Skelbta: 2009 Nr. 108

Susitarimas dėl stažuotojų įdarbinimo jų specialybės bei kalbos žinioms gilinti.
Pasirašyta: 1993 08 20
Įsigaliojo: 1993 08 20
Skelbta: 1994 Nr. 23

Trišalė (Estija ir Latvija)

Sutartis dėl bendros švietimo erdvės sukūrimo vidurinio bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu (neapimant aukštojo mokslo).
Pasirašyta: 1998 07 10
Įsigaliojo: 2000 07 16
Skelbta: 2000 Nr. 53

Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos  Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas anglų kalba

Pasirašyta: 2018 06 08
Įsigaliojo: 2019 01 07
Skelbta: TAR, 2019-01-30, i. k. 2019-01368

UNESCO

Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija
Tekstas lietuvių, anglų kalba
Priimta: Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. 
Ratifikuota: LRS 2021 m. lapkričio 4 d. įstatymu Nr. XIV-593
Neįsigaliojusi.

Bendradarbiavimo memorandumas
Pasirašyta: 1996 05 21
Įsigaliojo: 1996 05 21

Europos branduolinių mokslinių tyrimų
organizacija (CERN)

Bendradarbiavimo susitarimas dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje
Pasirašyta: 2004 11 04
Įsigaliojo: 2004 11 09
Skelbta: 2004 Nr. 171

Bendradarbiavimo susitarimo protokolas P120 dėl Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje
Pasirašyta: 2014 09 26

Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimas dėl CERN asocijuoto nario statuso suteikimo

Tekstas lietuvių, anglų ir prancūzų kalba

Pasirašyta: 2017-06-27
Įsigaliojo: 2017-12-14 (Asocijuota nare tapo 2018-01-08)

Supratimo memorandumo dėl bendradarbiavimo dalyvaujant  CMS  eksperimento veikloje papildymas Nr. 10

Tekstas anglų kalba ir 5 jo priedai (tekstai anglų kalba)

Pasirašyta: Ženeva, 2017-12-19/ Vilnius, 2018-01-12

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-25