BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teisės aktų pažeidimai

2020-04-08 Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją
2019-07-16 Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją
2019-01-25

Dėl skundo prieš Įvietimo informacinių technologijų centrą:

2018-06-27

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinį studijų fondą, 4D-2017/1-1527

2018-03-01 Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, 4D-2017/1-1726
2017-11-09
Dėl Informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui į 2017-10-02 raštą Nr. 4D-2017/1-1216/3D2878
2017-09-19 Pažyma dėl skundo prieš Švietimo ir mokslo ministeriją, 4D-2017/1-920
2017-05-29 Pažyma dėl X skundo prieš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, 4D-2017/1-240
2011-03-15 Pažyma dėl skundo prieš Lietuvių kalbos institutą ir Švietimo ir mokslo ministeriją, 4D-2011/1-181
2011-01-25 Pažyma dėl skundo prieš Švietimo ir mokslo ministeriją, Vilniaus universiteto Onkologijos institutą, 4D-2010/1-1275
  • Dėl Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 47 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl bylos dalies pagal pareiškėjo - Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1k-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą“ išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo“ (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos. Byla Nr. 28/07-29/07
  • Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų aprašo, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašo ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos aprašo patvirtinimo. Byla Nr. 18/06
  • Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų aprašo, konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigas eiti organizavimo, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašo ir pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Byla Nr. 18/06
  • Dėl Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 8 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 3 dalies, 22 straipsnio 3 dalies, 5 dalies 10, 11 ir 12 punktų, 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, ir 5 punktų, 2 ir 7 dalių, 42 straipsnio 4 dalies, 60 straipsnio, 61 straipsnio 1 dalies, 62 straipsnio 1 dalies ir 65 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (2002-02-05). Byla Nr. 18/2000
  • Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai (2000-06-13). Byla Nr. 23/98
  • Dėl Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo normų, nustatančių aukštųjų mokyklų bendrabučių kambarių privatizavimą, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai (1994-06-27). Byla Nr. 2/94
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-10