BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) organizuojamas Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). PIRLS nagrinėja 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimus ir patirtį mokantis skaityti namuose bei mokykloje.

2021 metai 

Lietuva pagal ketvirtokų skaitymo gebėjimus pateko į sėkmingiausių šalių dešimtuką. 2021 m. vykusiame tyrime dalyvavo 65 šalys. Lietuvos mokinių pasiekimai šiame tyrime geriausi per du dešimtmečius – nuo tada, kai šalis dalyvauja šiame tyrime. Lietuvos rezultatai statistiškai reikšmingai aukštesni (552 taškai) už PIRLS skalės vidurkį  (500 taškų) ir  yra geresni palyginti su PIRLS 2016 rezultatu (548 skalės taškai).

PIRLS 2021 tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo pristatymas 

2016 metai

2011 metai

2006  metai

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimas „Education at a Glance“ (liet. „Išsilavinimas iš pirmo žvilgsnio“) pateikia informacijos apie šalies švietimą, mokinius, mokytojus, tėvus ir švietimo politikos formuotojus.

2021 metai

Naujausias leidinys Education at a Glance

Lietuvos situacijos santrauka (Country Note) 2021 m.

2016 metai

Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA – International Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotas Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (angl. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) kas ketverius metus vykdomas daugelyje šalių, esančių beveik visuose pasaulio žemynuose. Juo tiriami ketvirtos ir aštuntos klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimai, jų kaita ir pasiekimus lemiantys socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai, taip pat surenkama daug aktualios kontekstinės informacijos. Tyrimas padeda šalims dalyvėms stebėti nacionalinio švietimo būklę, ją lyginti su kitų pasaulio šalių švietimu ir remiantis patikima, kiekviename cikle atnaujinama informacija, tobulinti švietimo politiką ir praktiką.

Lietuva IEA TIMSS tyrime dalyvauja nuo 1995 m. 

2019 metai

2015 metai

2011 metai

2007 metai

tHE European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) yra tarptautinis lyginamasis tyrimas, kuris nuo 1995 m. kas ketverius metus atliekamas daugumoje Europos valstybių ir kai kuriose valstybėse už Europos ribų. Pagrindinis ESPAD tyrimų tikslas – surinkti palyginimui tinkamus duomenis apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimą ir intensyvumą vienoje amžiaus mokinių grupėje bei nustatyti šių medžiagų (tiek paklausos, tiek pasiūlos) paplitimo veiksnius. Lietuva ESPAD tinkle dalyvauja nuo 1995 metų.

2019 metai

2015 metai

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimas PISA (angl. Programme for International Student Assessment) yra kas trejus metus vykdomas tarptautinis švietimo tyrimas, kurio tikslas – įvertinti mokinių žinias ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, pritaikyti tai nepažįstamose situacijose mokykloje ir už jos ribų.

2020 metai

2018 metai

2015 metai

2012 metai

2009 metai

2006 metai

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vykdomas tyrimas TALIS (Teaching and Learning International Survey) – tai tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas, kurio pagrindinis objektas yra mokytojai. Pagrindinis tyrimo tikslas yra surinkti politiškai svarbius, patikimus tarptautinius duomenis, susijusius su įvairiais mokymo(si) aspektais, pateikti jų analizę ir taip padėti šalims plėtoti švietimo politiką, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos veiksmingesniam mokymui(si).

2018 metai

 2008 metai

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS ) – Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas, kurį organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip 8 klasės jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse.

2016 metai

2009 metai

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) nuo 2011 m. atlieka suaugusiųjų įgūdžių tyrimą (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), kurio antrajame etape, 2014–2015 m., dalyvavo ir Lietuva. PIAAC yra laikomas išsamiausiu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu, padedančiu susidaryti vaizdą apie suaugusiųjų gebėjimus trijose įgūdžių srityse: skaitymo įgūdžių (raštingumo), matematinio raštingumo ir problemų sprendimo technologijų pagalba. 

EBPO PIAAC 2015

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-16