BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Archyvas

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų metu atliktų tyrimų / galimybių studijų sąrašas

Švietimo įstaigų vadovų, pedagogų ir moksleivių tėvų nuomonės tyrimas apie ES paramą mokykloms, informaciją apie ES paramą ir švietimo politiką kanalus, patyčių situaciją mokykloje bei tėvų įsitraukimą į mokyklos veiklas

Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė

Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas

Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas (2008)

Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) steigimas ir plėtra (2008)

„Mokslo ir studijų infrastruktūros optimizavimo studija“ (2007)

„Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros studija“ (2007)

„2004-2006 m. programavimo laikotarpio patirtis ir 2007-2013 m. programavimo laikotarpio iššūkiai teikiant ES struktūrinę paramą švietimo ir mokslo sektoriaus projektams“ (2007)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21