BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

 

Archyvas

 

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“. 

Programai „Europos horizontas“ planuojama skirti apie 95,5 mlrd. eurų

Programos tikslas – užtikrinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje.

Pagrindinės naujovės „Europos horizonte“

Europos inovacijų taryba: parama novatoriams, vykdant dvi pagrindines finansavimo priemones – viena skirta ankstyvosioms inovacijų kūrimo stadijoms, kita – plėtrai ir įsitvirtinimui rinkoje.

Misijos: priemonių rinkiniai, siekiant drąsių ir ambicingų tikslų, turinčių įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. „Europos horizonte“ yra 5 pagrindinės misijų sritys. Daugiau informacijos apie ES misijas galima rasti čia.  

Atvirojo mokslo politika: privaloma atvira prieiga prie publikacijų, atviro mokslo principai taikomi visoje programoje. Plačiau apie tai – čia.

Naujas požiūris į partnerystes: į tikslą orientuotos ir ambicingesnės mokslo partnerystės su pramone siekiant ES politikos tikslų. Daugiau apie Europos partnerystes – čia. 

Programos „Europos horizontas“ struktūra

Specialioji programa, kuria įgyvendinamas „Europos horizontas“, ir EIT: 

  • „Pažangus mokslas“ (ERC, MCSA, „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“);
  • „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“ („Sveikata“, „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“, „Civilinė visuomenės sauga“, „Skaitmeninė ekonomika, pramonė ir kosmosas“, „Klimatas, energetika ir judumas“, „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“, „Jungtinis tyrimų centras“);
  • „Novatoriška Europa“ (EIC, „Europos inovacijų ekosistemos“, „Europos inovacijų ir technologijų institutas“).

Horizontali sritis „Dalyvių skaičiaus didinimas ir EMTE  stiprinimas“ yra skirta mažinti mokslo kokybės ir inovacijų atotrūkį tarp Europos šalių („Dalyvių skaičiaus didinimas ir kompetencijos sklaida“ ir „Europos MTI sistemos pertvarka ir stiprinimas“). 

Specialioji programa Europos gynybos fondas apima gynybos srities mokslinius tyrimus ir plėtrą.

„Europos horizontą“ papildo EURATOM programa

Europos Komisijos kvietimų ir paraiškų konkursų portale skelbiami:

Programos „Europos horizontas“ NCP

NCP – tai nacionaliniai kontaktiniai asmenys (angl. National Contact Points) Europos Sąjungos ir asocijuotose valstybėse, savo šalių tyrėjams bei verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikiantys kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą dalyvauti programoje „Europos horizontas“. 

Kiekvieno NCP veiklos tikslas – teikti pareiškėjams naujausią aktualią informaciją bei visapusiškas konsultacijas įvairiais programos taisyklių taikymo ir dalyvavimo joje klausimais.

NCP tinklo struktūra atspindi programos „Europos Horizontas“ struktūrą, paskiriant asmenis vykdyti NCP veiklą kiekvienai programos teminei sričiai. 

Lietuvoje NCP tinklo veiklas vykdo Lietuvos mokslo taryba.

Siekiant didinti mokslo ir verslo tarptautiškumo lygį, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ plane numatyta parama mokslo ir verslo akceleravimui dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“, numatant skirti apie 40 mln. eurų.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ akceleravimo veiklų plano patvirtinimo“ patvirtintas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ akceleravimo veiklų planas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-31