BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Intelektinės nuosavybės apsauga

Intelektinės nuosavybės valdymas

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai dažnai tampa pridėtinę vertę kuriančiais  intelektinės nuosavybės objektais.  Norint efektyviai pasinaudoti intelektinės nuosavybės objektų suteikiamomis teisėmis, svarbu tinkamai fiksuoti intelektinės veiklos rezultatus, juos apsaugoti bei valdyti. Todėl mokslo ir studijų institucijoms yra aktualu įsidiegti efektyvią intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo politiką, padedančią veiksmingai bendradarbiauti, perduoti žinias, diegti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje bei juos komercinti.

2008 m. Europos Komisija parengė rekomendaciją dėl intelektinės nuosavybės valdymo žinių perdavimo veikloje ir praktikos kodekso universitetams ir kitoms viešosioms mokslinių tyrimų organizacijoms. Ši rekomendacija nustato intelektinės nuosavybės politikos gaires, dėl kurių būtų gerinamas intelektinės nuosavybės valdymas, žinių ir technologijų perdavimas mokslo ir studijų institucijose.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu sukurtos sąlygos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms nuosavybės teise įgyti turtines teises, atsirandančias iš intelektinės veiklos rezultatų, įgytų pagal sutartį ar įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms siūlome konsultacinio pobūdžio vadovą, nustatantį gaires teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų,valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimais:

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos turi galimybes institucijos viduje taikyti įvairius intelektinės nuosavybės valdymo principus, skatinančius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų diegimą praktikoje, įskaitant komercinimą. Taikydamos priimtinus intelektinės nuosavybės valdymo principus mokslo ir studijų institucijos gerina savo ekonominę ir socialinę aplinką, daro poveikį savo veiklos rezultatams bei atliepia verslo ir pramonės atstovų, akademinių partnerių interesus, tuo pačiu metu prisidėdamos prie bendros valstybės pažangumo ir gerovės kūrimo.

Naudingos nuorodos

Teisės aktai

Lietuvos teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-30