BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sumani specializacija

SUMANI SPECIALIZACIJA – tai Europos Sąjungos nacionalinės ar regioninės inovacijų strategijos, kuriose nustatyti prioritetai, siekiant įgyti konkurencinio pranašumo didinant mokslinių tyrimų ir inovacijų privalumus ir derinant juos su verslo poreikiais. Sumani specializacija oficialiai apibrėžta ES reglamente Nr. 1303/2013

Būtinybę Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms parengti savo sumanios specializacijos strategijas suformavo Europos Komisija, siekdama veiksmingiau naudoti lėšas ir išteklius, skirtus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų sistemos plėtrai. Taip sumani specializacija tapo viena iš ES taisyklių, siekiant valstybėms narėms pasinaudoti MTEP ir inovacijų plėtrai skirtomis lėšomis.

Lietuvoje pažangiosios specializacijos strategija įtvirtinta Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje.

Programoje nurodyti Lietuvos sumanios specializacijos prioritetai:

  • agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • energetika ir tvari aplinka;
  • informacinės ir ryšių technologijos;
  • įtrauki ir kūrybinga visuomenė;
  • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  • sumanus, netaršus, integruotas (susietas) transportas;
  • sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

Įgyvendinti programą yra skirtas, sumanios specializacijos programos įgyvendinimo Švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos valdymo srityje bendrasis veiksmų planas. Šiame veiksmų plane išdėstytos studijų ir MTEP politikos priemonės, prisidedančios prie sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo, pagrindžiami šių priemonių pagrindu planuojami įgyvendinti projektai.

Prasidėjus 2021–2027 m. investicijų periodui, vyksta Lietuvos sumanios specializacijos programos atnaujinimo procesai. Procesus koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra ir Vyriausybės strateginės analizės centras.

Daugiau apie sumanią specializaciją skaitykite čia.

Archyvas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-30