BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Žinių ir technologijų perdavimas ir MTEP rezultatų komercinimas

Komepetencijos centrų bei inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija finansuoja priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, kuri skirta skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą. 2014–2020 metų periodu pagal priemonę vykdomi 46 projektai, jiems skirta 35 mln. Eur.

Pagal priemonę įgyvendinamos veiklos šiomis temomis:

  • Priemonės veikla, skirta kompetencijos centrams skatinti

Priemonės veikla „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“ yra skirta mokslo ir studijų institucijose formuotis tarpdisciplininiams kompetencijų centrams, kurie vykdytų eksperimentinės plėtros veiklas. Šia veikla suteikiama parama, skirta išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje. Projektų veiklomis stiprinamas žinių ir technologijų perdavimas bei mokslo rezultatų komercinimas. 

  • Priemonės veikla, skirta inovacijų ir technologijų perdavimo centrams skatinti

Priemonės veikla „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ yra skirta stiprinti tuos mokslo ir studijų institucijų padalinius, kurie koordinuoja mokslinių tyrimų vadybos, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, žinių ir technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės klausimus. Projektams (pradėti 2018 m.) suteikiama parama padalinio funkcijas atliekančiam personalui išlaikyti, konsultavimo veiksmams vykdyti, kvalifikacijai tobulinti ir pan.

2020 m. paskelbtas kvietimas diegti antreprenerystės veiklas. 2021 m. pradėtuose vykdyti projektuose numatyta kurti demonstracines erdves, kuriose būtų pristatomi prototipai (bandomosios versijos), meno objektų projektai; taip pat planuojama vykdyti renginius, skirtus mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti, vykti į komandiruotes, skirtas įgyti MTEP vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP produktus ir tobulinti kompetencijas, sietinas su antreprenerystės įgūdžių formavimu, žinių ir technologijų perdavimu, tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu.

Daugiau informacijos apie priemonę ir vykdomus projektus rasite čia

Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) parengė Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonę.

Šios priemonės tikslas – mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu. Tikimasi, kad ši priemonė padės mokslui ir verslui kurti naujus prototipus panaudojant žinias, kurios sukurtos mokslo ir studijų institucijose intelektinės veiklos metu. Siekiama, kad naujos žinios, metodai, technologijos galėtų būti sėkmingai pritaikyti verslo poreikiams.

Technologinės plėtros projektus turi koordinuoti mokslo ir studijų institucija, o projektams įgyvendinti gali būti pasitelkti partneriai iš verslo – mažos ir vidutinės įmonės. Inovacijos skatinamos kurti įvairiose technologijų srityse. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tęsia iniciatyvą skatinti mokslo institucijose sukurtų mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą bei siekia kuo daugiau į projektus įtraukti jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų.

Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti:

Mokslinių tyrimų ir ekperimentinės plėtros rezultatų komercinimo priemonė

2012 m. Švietmo ir mokslo ministerija parengė Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo priemonę, kurios įgyvendinimą administravo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Priemonė buvo skirta skatinti studentus, tyrėjus ir mokslininkus kurti aukštųjų technologijų įmones ir siekti, kad universitetuose sukauptos žinios virstų technologijomis ir produktais. Iš viso 2012-2016 m. buvo paremtos 48 naujos mokslui imlios įmonės.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ veikla „MTEP rezultatų komercinimas“ skirta remti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių ir (arba) studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimą, besikuriančias atžalines įmones.

Skatinant mokslo ir studijų institucijų atžalinių įmonių kūrimą ir MTEP rezultatų komercinimą, iš viso 2017–2020 m. buvo paskelbti 5 kvietimai teikti paraiškas finansuoti atžalinių įmonių veiklos projektus, kurių bendras finansavimas – 8,79 mln. Eur. Iš viso per visus kvietimus paraiškų gauta 146, pasirašytų sutarčių – 92.

Daugiau informacijos apie priemonę ir vykdomus projektus galima rasti čia. 

Archyvas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-02