BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Parama neįgaliesiems

Studentams, kuriems nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, mokamos keturios išmokos:

  1. tikslinė išmoka, skiriama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 160 Eur (4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio) per mėnesį; tikslinę išmoką administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija – Valstybinis studijų fondas;
  2. socialinė stipendija; nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 811 straipsniu įstatymui, socialinės stipendijos dydis lygus 260 Eur (6,5 BSI) per mėnesį. Socialinę stipendiją administruoja Valstybinis studijų fondas;
  3. tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti, skiriama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra lygi 92,8 Eur (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio, t. y. 2,32 BSI) per mėnesį; tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
  4. tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, skiriama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 121,60 Eur per semestrą (t. y. 0,51 BSI per mėnesį); tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Parengtas ir LR Seimui pateiktas Mokslo ir studijų įstatymo papildymo projektas, kuriuo siekiama įstatymu nustatyti finansinės paramos – stipendijos neįgaliajam – pagrindą, sąlygas ir dydį ir sujungti visas minėtas išmokas, taip panaikinant institucijų funkcijų dubliavimą, racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas. Seimui pritarus projektui, studentui būtų mokama viena išmoka – stipendija neįgaliajam, kurią administruotų viena įstaiga – Valstybinis studijų fondas. Siūloma nustatyti stipendijos neįgaliajam dydį – 533,2 Eur (13,33 BSI) per mėnesį.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-02