BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Noriu tęsti mokslinę veiklą

Iš užsienio atvykstančiam dėstytojui

Valstybė skiria paramą užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojų, mokslininkų bei praktikų atvykimui į Lietuvą dėstymo vizitams Lietuvos aukštosiose mokyklose. Užsienio lietuviai, norintys atvykti dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas ar studijų programos dalykus ar modulius, turi kreiptis į konkrečią aukštąją mokyklą ir susitarti dėl vizito.

Konkursas teikti paraiškas skelbiamas kiekvienais metais iki kovo 31 dienos. Paraiškas paramai gauti teikia Lietuvos aukštosios mokyklos. Finansuojama vizito trukmė – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų.

Daugiau informacijos apie paramą dėstymo vizitams http://www.smpf.lt/lt.

Iš užsienio atvykstančiam tyrėjui

Iš užsienio į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas dirbti mokslinį darbą norintis atvykti tyrėjas turėtų pirmiausia kreiptis į jį dominantį universitetą arba mokslinių tyrimų institutą.

Lietuvoje mokslinių tyrimų konkursinį finansavimą koordinuoja ir vykdo Lietuvos mokslo taryba.

Siekdamas gauti finansinę paramą moksliniams tyrimams vykdyti atvykstantis mokslininkas kartu su jį priimančia institucija turėtų parengti ir pateikti paraišką konkursui, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą kvietimų teikti paraiškas grafiką bei nustatytus kiekvieno konkurso reikalavimus.

Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainė http://www.lmt.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22