BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Neformalusis vaikų švietimas 34
  • Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 30
   • 1.

    Kokį sutarties vykdymo laikotarpį turi nurodyti teikėjai mokymo sutartyse, nes kiti yra nurodę paraiškose vykdymą 20 mėnesių?

    Mokymo sutartis gali būti sudaroma visam programos vykdymo laikotarpiui. Jeigu teikėjas tam tikru finansavimo laikotarpiu negavo NVŠ lėšų, jis apie tai informuoja mokinio tėvus, kurie priima sprendimą arba už ugdymą mokėti visą kainą, arba nutraukti mokymo sutartį.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 2.

    Jeigu turime lėšų, ar galima finansuoti teikėjus, kurie pateikė prašymą finansuoti po rugpjūčio 31 d.?

    Ne, prašymą finansuoti pateikus po rugpjūčio 31 d., NVŠ programa į finansuojamų ir nefinansuojamų programų sąrašą gali būti įtraukta nuo kitų kalendorinių metų.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 3.

    Ar NVŠ teikėjui pateikus programą akredituoti iki spalio 1 d. galime ją finansuoti nuo lapkričio 1 d., jei suspėjame atlikti visus apraše numatytus veiksmus? 

    Nuo birželio 2 d. iki spalio 1 d. pateiktos akreditavimui ir akredituotos NVŠ programos į finansuojamų ir nefinansuojamų programų sąrašą gali būti įtrauktos nuo kitų kalendorinių metų.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 4.

    Jei programa vykdoma daugiau nei 3 savivaldybėse, ar ji automatiškai tampa nacionalinio lygmens programa? 

    Ne, nacionalinio lygmens programoms taikomi papildomi reikalavimai, jas akredituoja ir finansuoja LMNŠC.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 5.

    Ar gali savivaldybėje akredituota programa prašyti būti finansuojama, kaip nacionalinio lygmens NVŠ programa?

    Ne, nacionalinio lygmens programas akredituoja ir finansuoja LMNŠC.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 6.

    Ar visi NVŠ teikėjai (nesvarbu, ar programa akredituota birželio, ar spalio mėn.) kiekvienais metais turės NŠPR programas teikti finansavimui 2 kartus per metus (iki rugpjūčio 31 d. ir iki gruodžio 31 d.), o savivaldybė atitinkamai 2 kartus per metus (iki rugsėjo 15 d. ir iki sausio 15 d.) visiems turės tvirtinti finansavimo laikotarpius?

    Teikėjas pasirinktai savivaldybei / LMNŠC teikia NVŠ programą finansuoti iki rugpjūčio 31 d. arba iki gruodžio 31 d. Kai baigiasi NŠPR nurodytas NVŠ programos finansavimo terminas, NVŠ programos būsena „finansuojama“ automatiškai keičiasi į „prašoma finansuoti“. Todėl teikėjui, kuris toliau nori gauti NVŠ lėšas, naujo prašymo teikti nereikia.  Taip, savivaldybė / LMNŠC turės tvirtinti ir NŠPR pažymėti finansavimo laikotarpius 2 kartus per metus.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 7.

    Ar gali būti vienų programų finansavimo pradžios data nuo rugsėjo, kitų nuo spalio? Ar pabaigos data gali būti iki 2022 12 31?

    Taip, gali.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 8.

    Savivaldybės darbuotojui įvedant finansavimo informaciją, NŠPR prašo nurodyti NVŠ programų finansavimo pradžios ir pabaigos datas. Ar finansavimo laikotarpis turi būti nurodytas finansuojamų ir nefinansuojamų programų sąraše? 

    Taip, turi būti nurodyta, kokiu laikotarpiu programos bus finansuojamos ar nefinansuojamos.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 9.

    Ar į finansuojamų ir nefinansuojamų savivaldybės lygmens NVŠ programų sąrašą reikia įtraukti ir pagal seną aprašą akredituotas programas?

    Gali būti tvirtinamas bendras sąrašas su „senomis“ ir „naujomis“ NVŠ programomis. Gali būti tvirtinamas tik pagal naują aprašą akredituotų finansuojamų ir nefinansuojamų NVŠ programų sąrašas, jei vis dar galioja pagal „seną“ aprašą akredituotoms programoms lėšų paskirstymo sprendimas. 

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 10.

    Ar privaloma teikėjams perskirstyti lėšas kiekvieną sausį ir rugsėjį? Ar galime skirti lėšas kalendoriniams metams sausio mėn., o rugsėjį, jei nelieka lėšų savivaldybėje, naujiems teikėjams neskirti finansavimo?

    Savivaldybės finansuojamų ir nefinansuojamų programų sąrašas ir teikėjams skiriamos lėšos paskirstomos 2 kartus per metus, atitinkamai finansavimo sutartis taip pat turėtų būti sudaroma 2 kartus per metus, nes teikėjui skiriama lėšų suma per kalendorinius metus gali kisti.

    2022 metų rugsėjo–gruodžio mėn., jei savivaldybė turi sutartinius įsipareigojimus pagal „seną“ aprašą akredituotoms, finansuojamoms programoms ir visos lėšos joms yra paskirstytos, išimties tvarka lėšų trūkumas gali būti laikina programų nefinansavimo priežastimi.  

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 11.

    Ar galima pasirašyti finansavimo sutartis naujoms programoms visam programos trukmės laikotarpiui, pvz., 24 mėn.? 

    Finansuojamų ir nefinansuojamų NVŠ programų sąrašas sudaromas ir joms finansuoti skiriamos lėšos paskirstomos 2 kartus per metus, todėl atitinkamai finansavimo sutartis su teikėju taip pat turėtų būti sudaroma (atnaujinama) 2 kartus per metus.                                           

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 12.

    Ar bus galima keisti finansuojamų programų sąraše teikėjui skiriamas lėšas, pvz., lapkritį ar kovo mėn., kai programos jau vykdomos ir finansuojamos?

    Aprašas nedraudžia patikslinti finansuojamų programų sąraše esantiems teikėjams skiriamos sumos pagal savivaldybės priimtus sprendimus.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 13.

    Ar galima priimti į NVŠ programą SUP turintį mokinį, jei nėra laisvų krepšelių arba yra tik vienas krepšelis?

    Jei nėra „laisvų“ NVŠ krepšelių, už ugdymą mokama visa NVŠ programos kaina arba, teikėjo sprendimu, vaikas pagal NVŠ programą ugdomas nemokamai. SUP turinčiam mokiniui negali būti skiriamas vienas NVŠ krepšelis.  

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 14.

    Ar būtina finansavimo įsakyme nurodyti teikėjui skiriamų lėšų sumą? Jei ne, kaip įforminti lėšų paskirstymą?

    Savivaldybė gali patvirtinti finansuojamų ir nefinansuojamų programų sąrašą be konkrečių programoms skiriamų lėšų, o vėliau papildyti / patikslinti Finansuojamų ir nefinansuojamų programų sąrašą skiriamomis lėšų sumomis arba sprendimą įteisinti atskiru įsakymu.
     

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 15.

    Jei lėšų nepakanka visoms akredituotoms NVŠ programoms, ar galime kai kurių programų nefinansuoti? 

    Nefinansavimo priežastimi gali būti teikėjo finansavimo sutarties pažeidimai,  prašymas nutraukti / neteikti finansavimo, taip pat atvejai, kai teikėjas neįvykdė nustatytų finansavimo paskirstymui reikalingų veiksmų. Lėšų trūkumas negali būti nefinansavimo priežastimi. 

    Savivaldybė turi nustatyti prioritetus ir lėšų paskirstymo principus, kurie leistų finansuoti visas NVŠ programas, kurioms konkrečiu laikotarpiu reikalingas finansavimas. Pavyzdžiui, pagal nustatytus prioritetus taikyti skirtingus NVŠ krepšelio dydžius, „neprioritetinėms“ programoms taikyti minimalų NVŠ krepšelio dydį, proporcingai mažinti finansuojamų mokinių skaičių visose NVŠ programose ir pan.

    2022 metų rugsėjo–gruodžio mėn., jei savivaldybė turi sutartinius įsipareigojimus pagal „seną“ aprašą akredituotoms / finansuojamoms programoms ir visos lėšos joms yra paskirstytos, išimties tvarka lėšų trūkumas gali būti laikina programų nefinansavimo priežastimi.  

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 16.

    Ar galima pakeisti pagal „seną“ Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo tvarkos aprašo redakciją akredituotų programų finansavimo sutartis, pvz., krepšelių skaičių, skiriamą lėšų sumą?

    Finansavimo sutartis gali būti keičiama, jei tai neprieštarauja savivaldybės teisėms aktams ir įsakymo, kuriuo patvirtintas aprašas, 6 punktui.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 17.

    Jei NVŠ programos kaina ir krepšelis yra 15 Eur, o teikėjui savivaldybė išmokės 30 Eur (SUP turinčiam vaikui), ar patikrinus auditui nereikės grąžinti papildomų 15 Eur? 

    Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 14 punkte nustatyta, kad vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčio mokinio ugdymui pagal NVŠ programą yra skiriami 2 NVŠ krepšeliai. Reikalavimas grąžinti lėšas prieštarautų aprašo nuostatoms.

    Atnaujinta: 2022 09 05

   • 18.

    Koks NVŠ krepšelio dydis savivaldybės lygmens NVŠ programoms, kurios atitinka nacionalinius prioritetus?

    Tai būtų 20 Eur.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 19.

    Svarstome apie atskirą programą ukrainiečiams, kurią vestume į rusų arba anglų kalbas. Ar tinkama būtų išskirti tokią programą tik jiems?

    Taip, šiuo laikotarpiu tikslinga rengti programą, savo turiniu pritaikytą Ukrainos mokiniams. Rengiant ir įgyvendinant programą siūlytume pasitelkti iš Ukrainos atvykusius asmenis, turinčius pedagoginį išsilavinimą, mokančius ukrainiečių kalbą. Jei programą norėtų lankyti ir Lietuvos mokiniai, jie taip pat turi turėti galimybę dalyvauti ir susipažinti su ukrainiečių kultūra, kalba ar pan.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 20.

    Jei NVŠ krepšelio dydis keičiasi kitos akreditacijos laikotarpiu, ar mokymo sutartį su tėvais perrašyti iš naujo? Ar turėtų būti daromas sutarties pakeitimas?

    Pasirašoma nauja mokymo sutartis arba jos pakeitimas.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 21.

    Kokį NVŠ krepšelio dydį įrašyti mokymo sutartyje, jei jis dar nežinomas?

    Mokymo sutartyje įrašomas NVŠ krepšelio dydis, kuris galioja mokymo sutarties pasirašymo dieną.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 22.

    Ar galima savivaldybei skirtas NVŠ programų tikslinio finansavimo lėšas naudoti ar skirti vaikų vasaros stovykloms? 

    Ne, lėšos skiriamos tik akredituotoms NVŠ programoms finansuoti.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 23.

    Ar gali NVŠ programoje dalyvauti kitos savivaldybės vaikai? 

    Taip, gali.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 24.

    Kam savivaldybės gali naudoti 3 proc. lėšų, skirtų NVŠ aprašui administruoti?

    Savivaldybės šias lėšas gali skirti darbo užmokesčiui, darbuotojų priedams dėl padidėjusio darbo krūvio, NVŠ programų vertinimo, stebėsenos išlaidoms apmokėti, transporto išlaidoms vykti į programos vykdymo vietas ir pan.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 25.

    Kaip žinoti, ar mokiniui priklauso du NVŠ krepšeliai?

    Du krepšeliai priklauso mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie fiksuoti Mokinių registre. Du NVŠ krepšeliai gali būti skiriami tik pagal naują aprašo redakciją akredituotoms programoms, t. y. programoms, pateiktoms akredituoti pagal el. paraišką. Šios programos pradėtos įgyvendinti nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 26.

    Ar 2022 metais NVŠ teikėjai turės suvedinėti tvarkaraštį į NŠPR?

    Taip. Šį veiksmą atlikti įpareigoja Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 39.3.papunktis „NVŠ teikėjas iki NVŠ programos vykdymo pradžios NŠPR pažymi NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju – skaitmeninę ugdymo platformą) ir laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujina pagal poreikį. Tvarkaraščių pildymo instrukciją galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro puslapyje https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 27.

    Koks turi būti NVŠ programos veiklos intensyvumas ir bendra trukmė? 

    NVŠ programa turi būti ne trumpesnė, nei 6 mėnesiai, ne mažiau nei 8 pedagoginės darbo valandos per mėnesį, pasirenkant labiausiai programai tinkantį intensyvumą (pvz., kartą per savaitę po 2 valandas, kas antrą savaitę po 4 valandas, kartą per mėnesį po 8 valandas). Pedagoginės valandos trukmė – 60 minučių, tiesioginio kontakto trukmė 45 min., pertrauka 15 min. 

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 28.

    Kaip reikia sudaryti mokymo sutartis?

    NVŠ teikėjai su vaiku / tėvais (globėjais) sudaro mokymo sutartį pagal pavyzdinę mokymo sutarties formą (Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 4 priedas). Sutarties laukai pildomi kompiuteriu, išskyrus NVŠ teikėjo ir tėvų / globėjų parašus. Ranka užpildytos sutartys taip pat galioja, tačiau tai apsunkina jų patikrą, todėl pildymo ranka siūlome vengti.
    NVŠ teikėjo vardu sutartį pasirašo NVŠ įstaigos vadovas arba asmuo, turintis tam įgaliojimą (įgaliojimas pateikiamas prie sutarties). NVŠ gavėjo vardu pagal Švietimo įstatymą sutartį gali pasirašyti:
    vienas iš tėvų (globėjų), jei vaikas iki sutarties pasirašymo dienos dar neturi 14 metų;
    14–17 metų paauglys, turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą; 
    pats programos dalyvis, jei sutarties pasirašymo dieną jau turi 18 metų.
    Sutartis laikoma sudaryta tada, kai ją pasirašo abi pusės ir ji yra įregistruota švietimo teikėjo (jai suteikiamas registracijos numeris). Papildomi susitarimai dėl mokymo sutarties (pvz., sutarties sustabdymas) įforminami atskiru šalių susitarimu.
    Sudarytos mokymo sutartys turi būti saugomos 10 metų, saugojimo terminą nustato Švietimo įstaigų saugojimo terminų rodyklė 
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67a2c56121d611eab86ff95170e24944?jfwid=j4afyisq

    Sudarytų mokymo sutarčių kopijas PDF formatu savivaldybės atsakingas darbuotojas kelia į portalą emokykla.lt. Kiekvieno mokinio mokymo sutarties kopija keliama vienu PDF dokumentu, dokumentą rekomenduojama pavadinti mokinio vardu ir pavarde. 
    Dokumentai  į portalą keliami nesuarchyvuoti, t. y. nenaudojant „zip“ arba „rar“ formato. 
    Mokiniui nustojus lankyti NVŠ programą, jo sutarties kopija iš portalo e.mokykla.lt. nešalinama. Sutarčių kėlimo į portalą e.mokykla.lt instrukcija. https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/
     

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 29.

    Kokie galėtų būti savivaldybės lygmens programų prioritetai? 

    Savivaldybės gali nusistatyti NVŠ programų prioritetus, pvz.: kaimo vietovėse vykdomos programos, programų  kryptys, kurių nėra ar trūksta savivaldybėje, programos, pritaikytos SUP mokiniams, ir pan.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 30.

    Kaip savivaldybėms paskirstyti NVŠ lėšas, jei jų trūksta?

    Pirmiausia rekomenduojame finansuoti nacionalinius prioritetus atitinkančias programas pagal šį eiliškumą: STEAM, 9–12 klasės, tada – savivaldybės prioritetus atitinkančias programas. Jei lėšų vis tiek nepakanka, galimas sprendimas visoms neprioritetinėms programoms proporcingai sumažinti skiriamas lėšas (NVŠ krepšelių skaičių). 

    Atnaujinta: 2022 03 09

  • Formalųjį švietimą papildantis ugdymas 4
   • 1.

    Kada mokiniui, besimokančiam muzikos mokykloje, yra išduodamas ministro nustatytos formos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas?

    Pažymėjimas mokiniui išduodamas baigus FŠPU programą. Baigęs muzikos ar meno mokyklą mokinys įprastai turi gauti du pažymėjimus: vieną - baigęs pradinio muzikinio FŠPU programą, kitą – baigęs pagrindinio muzikinio FŠPU programą. 

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 2.

    Ar gali muzikos ar meno mokykla gauti NVŠ krepšelio lėšas? 

    Taip, gali, tačiau tik neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti (ne FŠPU programoms).

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 3.

    Kam FŠPU programas vykdančios mokyklos gali naudoti valstybės lėšas, skirtas pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą? 

    Šios valstybės biudžeto lėšos yra paskirstomos savivaldybės ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į Mokinių registre nurodytą mokinių, besimokančių pagal FŠPU ugdymo programas, skaičių. Švietimo įstaigos šias lėšas gali skirti apmokėjimui už darbą mokytojams, dirbantiems pagal FŠPU programas, taip pat jų kvalifikacijai tobulinti, įsigyti prekes ir paslaugas, reikalingas su šioms programoms įgyvendinti. 

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 4.

    Kaip galima gauti valstybės skiriamas FŠPU lėšas?

    Būtina sąlyga gauti šias lėšas - institucija turi turėti teisę įgyvendinti FŠPU programas (pagal Švietimo įstatymo 15 straipsnio 2 punktą). Parengtas ir įgyvendinamas FŠPU programas reikia užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre, sudaryti mokymo sutartis su mokinių tėvais dėl mokinio ugdymo pagal FŠPU programą. Mokinių registre būtina pažymėti programą lankančius mokinius. Savivaldybė savo nustatyta tvarka savivaldybės ir nevalstybinėms mokykloms FŠPU lėšas skiria pagal Mokinių registre užregistruotų mokinių skaičių. 

    Atnaujinta: 2022 03 09