BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Priešmokyklinis ugdymas 13
  • 1.

   Nuo kada priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas?

   Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 2.

   Koks jo tikslas?

   Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 3.

   Ar visi šešerių metų vaikai privalo lankyti grupes?

   Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 4.

   O jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?

   Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 5.

   Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų?

   Taip. Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 6.

   Ar į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami neskiepyti vaikai?

   Taip.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 7.

   Kur užregistruoti šešiametį?

   Jei savivaldybėje yra patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į tokias ugdymo įstaigas tvarka, tada reikia kreiptis į savo savivaldybės administracijos švietimo padalinį.

   Jei savivaldybėje priėmimo tvarka necentralizuota, tada reikia kreiptis į bet kurią įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 8.

   Ar tėvams reikia mokėti?

   Valstybė finansuoja 4 ugdymo valandas per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu priešmokyklinėje grupėje vaikas būna ilgiau nei 4 val. per dieną ir gauna maitinimą, tai tėvai moka už vaiko maitinimą išskyrus pietus, nes mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo). Tėvai taip pat moka savivaldybės nustatytą fiksuotą mėnesinį mokestį ar ugdymo mokestį, kuris yra skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną. Yra savivaldybių, kuriose tokio mokesčio nėra, ir tėvai moka tik už maitinimą.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 9.

   Ar galima gauti lengvatas?

   Kiekviena savivaldybė pasitvirtina savo tvarką dėl tėvams suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokestis gali būti mažinamas 30, 50, 60 ar 80 proc., o kai kurios šeimos gali būti iš viso atleidžiamos nuo mokesčio. Apie tai reikia pasiteirauti savo savivaldybėje.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 10.

   Kur steigiamos tokios grupės?

   Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, pradinėse ir kitose bendrojo ugdymo mokyklose, net daugiabučiuose ar kitur, jei tos patalpos yra pritaikytos priešmokykliniam ugdymui. Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, turi turėti higienos pasą (leidimą) tokiai veiklai vykdyti.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 11.

   Ar gali atsitikti, kad didmiesčiuose nebebus vietų visiems šešiamečiams?

   Ne. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad visi 6 m. vaikai būtų ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 12.

   Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėse?

   Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatiškas, padėti kitiems. Šešiamečiai taip pat mokosi skaitymo ir rašymo pradmenų.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 13.

   Kur sužinoti daugiau?

   Galima rašyti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos el. paštą [email protected] , skambinti tel. (8 5) 219 1257

   Atnaujinta: 2022 01 07