>

Konferencija-seminaras „Švietimo kiekvienam link" (birželio 15-16 d.)

Programa

Medžiaga (Kristupas Sabolius „Mokykla ir ateitis“)

Medžiaga („Apie pedagogus...“. Medžiaga savivaldybių atstovams)

Ministerijos atstovų susitikimai regionuose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kvietė mokytojus, mokyklų vadovus ir savivaldybių švietimų skyrių atstovus į pokalbius, kuriuose buvo aptariamas pasirengimas naujiems mokslo metams. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui ir įtraukiajam ugdymui. 

Susitikimai vyko nuo balandžio 17 iki birželio 12 d. 

Grafikas

Pasitarimai su savivaldybių administracijomis ir mokyklų vadovais

2022 m. gruodžio 1–2 d. konferencija-seminaras „Savivaldybių lyderystė kuriant ir diegiant naują ugdymo turinį“

2022 m. rugpjūčio 25 d. konferencija „Šiuolaikišką ir atvirą mokyklą kuriame kartu"

2022 m. birželio 16–17 d. konferencija-seminaras „Savivaldybių įgalinimas šalies rytdienai kurti"

2021-08-24 Švietimo forumas „2021–2022 mokslo metų aktualijos ir perspektyvos“

2020-08-25 Savivaldybių švietimo konferencija „Investicijos į švietimą ir inovacijos: telkiančios, skatinančios, įgalinančios“

2020-06-18 Švietimo forumas „Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link“

2020-02-20 viešoji konsultacija  „Mokinių pasiekimų gerinimas savivaldybėje švelninant nepalankius aplinkos veiksnius“

2019-12-12,13 d. Konferencija-seminaras „#Raktas į sėkmę. Lyderystė ir vadyba švietimo kaitai"

2019-08-27 savivaldybių švietimo konferencija „Socialinis teisingumas švietime – bendros pastangos dėl kiekvieno vaiko sėkmės!"

2019-06-20,21 KONFERENCIJA-SEMINARAS „ŠVIETIMO KOKYBĖS KULTŪRA: DUOMENIMIS GRĮSTŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS ĮGYVENDINANT REFORMAS“

2019-04-04 Seminaras „Kelių į kiekvieno mokinio sėkmę paieškos: ką galime padaryti kartu?“

2018-12-13 Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos diegimo gerųjų praktikų sklaidos konferencija

2018-08-28 Savivaldybių švietimo konferencija

2018-06-14 „Švietimo struktūrinė reforma: pirmieji žingsniai, arba Lašas po lašo ir akmenį pratašo“

Viešosios konsultacijos dėl ugdymo ankstinimo su savivaldybių švietimo padalinių specialistais.

2018-01-05 konferencija „Visos dienos mokykla: paskirtis, galimybės, iššūkiai“

2017-12-14–15 seminaras „Geros mokyklos koncepcija - rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“

2017-08-25 Konferencija „Savivaldybių švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti“

2017-06-20 seminaras „Nauji vadybos metodai švietimo sektoriuje“

2017-03-16–17 seminaras „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje“

2017-02-09 seminaras „Emocinė aplinka mokykloje: svarba ir vertinimas“

2016-08-25 konferencija „2016–2017 mokslo metai: pamoka kitaip“

2016-06-21–22 seminaras „Savarankiškosios savivaldybių švietimo funkcijos“

2016-05-23 viešoji konsultacija „Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės link: pagalba mokyklai“

2016-04-14–15 seminaras „Švietimo aktualijos, žmogiškųjų išteklių valdymas“

2015-12-09–10 seminaras „Duomenimis grįstų sprendimų paieška savivaldybių švietimo pažangai"

2015-08-26 konferencija „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?“

2015-07-08 seminaras „Naujos mokyklų finansavimo metodikos projekto pristatymas“

2014-08-26 konferencija „Prieinamumas ir lygios galimybės – iššūkiai užtikrinant švietimo kokybę“

2013-08-27 konferencija „Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 metams. Nuo ko pradėsime?“

2012-08-24 konferencija „Pedagogo kvalifikacija – svarbiausias švietimo kokybės veiksnys“

Atnaujinimo data: 2023-11-18