BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2017 m. vasario 10 d. Vilniuje vyko Baltijos mokslo tinklo tarptautinis seminaras „Tyrėjų mobilumas Baltijos jūros regione: kur esame ir kur link judėsime?“

2017 m. vasario 10 d. Vilniuje įvyko Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) organizuotas Baltijos mokslo tinklo tarptautinis seminaras „Tyrėjų mobilumas Baltijos jūros regione: kur esame ir kur link judėsime?“, kuriame Baltijos jūros valstybių mokslininkai ir politikos formuotojai buvo supažindinti su MOSTA atliktu tyrimu apie iššūkius tyrėjų mobilumui Baltijos jūros regione. Seminare dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Kartu šis Vilniuje vykęs Baltijos mokslo tinklo tarptautinis seminaras buvo puiki proga apibendrinti iki tol Baltijos mokslo tinklo šalių nacionaliniuose seminaruose vykusias diskusijas, išryškinant kiekvienoje šalyje tyrėjų mobilumui iškylančias kliūtis ir iššūkius. Diskusijų medžiaga bus panaudota ieškant būdų, kaip įvardintos problemos galėtų būti sprendžiamos bendrai, koordinuojant tarp šalių.  

Tyrėjų mobilumui skirtas programas pristatė Europos Komisijos ir Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) atstovai, pranešimus taip pat skaitė „ScanBalt“, „European Spallation Source“ ir Švedijos mokslo tarybos atstovai.

Dr. Tomas Schumacheris (Kylio universitetas) tarptautinio seminaro dalyviams pristatė pagrindinius tyrimo „Tarptautinis tyrėjų mobilumas Baltijos jūros regione“ (angl. “International Mobility of Researchers in the Baltic Sea Region”) rezultatus. Tyrime atskleistos pagrindinės tyrėjų mobilumo tendencijos ir kiekvienos šalies tyrėjų mobilumui būdingos ypatybės. Šio tyrimo rezultatai jau leidžia daryti išvadas, siūlančias tolesnius sprendimus siekiant mokslinių tyrimų ekscelencijos Baltijos jūros regione.  

Antroje seminaro dalyje vyko panelinė diskusija, kurią moderavo Visionary Analytics atstovas dr. Žilvinas Martinaitis. Diskusijoje dalyvavo Europos Komisijos atstovas Paulas Harris, DAAD  atsovas dr. Holgeris Finkenas, laisvajam ir Hanzos miestui Hamburgui ir Mokslo, mokslinių tyrimų ir lygių galimybių ministerijai atsovaujantis Baltijos mokslo tinklo projekto direktorius Klausas von Lepelas,  MOSTA direktorius dr. Ramojus Reimeris, Baltijos universiteto programos, Åbo Akademi universiteto atstovė Paula Lindroos ir Švedijos mokslo tarybos atstovas Tomas Anderssonas. Panelinės diskusijos metu buvo pabrėžta Baltijos mokslo tinklo šalių bendrų pastangų galimybė siekiant susitarti dėl Europos Sąjungos devintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos asignavimų, kurie galėtų būti skirti Baltijos mokslo tinklo būsimoms mobilumo priemonėms. Be to, buvo kviečiama pagalvoti, kaip Baltijos mokslo tinklą paversti patraukliu atokesniuose regionuose dirbantiems mokslininkams, siekiant Baltijos jūros regionui naudingo pasikeitimo mokslininkais. Panelinės diskusijos metu buvo pasiūlyta ieškoti tinkamiausių sprendimų, kaip Baltijos mokslo tinklo šalys galėtų burtis draugėn, atsižvelgdamos į savo prioritetus ir siekdamos skatinti tikslingą tyrėjų mobilumą.    

Vilniuje vykęs seminaras taip pat suteikė puikią progą seminaro dalyviams apsilankyti Vilniaus universiteto bibliotekos Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) ir Gyvybės mokslų centre. Seminaro dalyviai taip lankėsi Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre

Daugiau informacijos apie Vilniuje vykusį tarptautinį seminarą rasite Baltijos mokslo tinklo tinklalapyje čia.

Baltijos mokslo tinklo šalių nacionalinių seminarų rezultatus rasite Baltijos mokslo tinklo tinklalapyje čia ir čia. Informacija apie Lietuvos nacionalinių seminarų rezultatus taip pat buvo publikuota čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02