BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Baltijos mokslo tinklo indėlis aptariant Lietuvos dalyvavimo plėtrą Europos Sąjungos 7-ojoje bendrojoje programoje ir programoje „Horizontas 2020“

2017 m. lapkričio 21 d. Vilniuje vyko tarptautinė Lietuvos mokslo tarybos ir LINO biuro konferencija Lietuvos mokslo potencialo plėtros galimybėms aptarti Widening Lithuanian Research Potential.

Konferencijos metu Visionary Analytics atstovas dr. Žilvinas Martinaitis pristatė studijos apie ES-13 šalių dalyvavimą Europos Sąjungos 7-ojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje ir programoje „Horizontas 2020“ pagrindines išvadas. Studija parengta įgyvendinant Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklo (toliau – BMT)  projektą.

Konferencijoje plenarinį pranešimą skaitė p. Magda De Carli – Europos Komisijos Mokslo ir inovacijų Generalinio direktorato skyriaus, atsakingo už programą Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra, vadovė. Renginyje taip pat dalyvavo Estijos švietimo ir mokslo ministerijos atstovė dr. Ene Kadastik, kuri pristatė šio pusmečio Estijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai mokslo ir inovacijų politikos srities prioritetus bei pagrindinius pasiekimus.

Konferencijoje ypatingas dėmesys buvo skirtas programos „Horizontas 2020“ priemonei „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ (angl. Spreading excellence and widening participation). Savo patirtimi teikiant paraiškas ir įgyvendinant projektus šioje priemonėje dalinosi ne tik Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto – atstovai, bet ir kolegos iš Latvijos, Estijos, Lenkijos.

Daugiau informacijos apie konferenciją taip pat galite rasti BMT tinklalapyje čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02