BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ugdymo programos

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2–11 priedai):

 1. Dorinis ugdymas (2 priedas)
 2. Kalbos (3 priedas)
 3. Matematika (4 priedas)
 4. Gamtamokslinis ugdymas (5 priedas)
 5. Socialinis ugdymas (6 priedas)
 6. Meninis ugdymas (7 priedas)
 7. Informacinės technologijos (8 priedas)
 8. Technologijos (9 priedas)
 9. Kūno kultūra (10 priedas)
 10. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (11 priedas)

Etninė kultūra:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Pasipriešinimo istorijos programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

 1. Įsakymas dėl sveikatos ugdymo bendrosios programos
 2. Sveikatos ugdymo bendroji programa. Priedai

Vidurinis ugdymas

Žmogaus saugos bendroji programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa:

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa:

Vidurinio ugdymo bendrosios programos:

Sutikimai vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas:

Archyvas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26