BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Baltijos mokslo tinklas pristatytas Vilniuje vykusiame ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui skirtame renginyje

Baltijos jūros regiono šalyse vyksta renginių ciklas, skirtas Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) Švietimo politikos srities įgyvendinimui. Į renginius kviečiami asmenys, besidomintys galimybėmis prisijungti prie tarpregioninių projektų, kuriais siekiama spręsti bendrai kylančias problemas, pasitelkiant užsienio partnerius.

2018 m. kovo 2 d. Vilniuje, parodų salėje „Titanikas“ (Maironio g. 6), vyko seminaras, skirtas pristatyti ES BJRS Švietimo politikos sritį ir geriausius vykdomus projektus, išplėsti suinteresuotų švietimo srities projektais asmenų tinklą Lietuvoje, sudaryti galimybę lietuviams įsijungti į jau vykdomus projektus ir(ar) inicijuoji naujų tinklų tarp regiono institucijų ir(ar) įstaigų atsiradimą.

Renginio metu Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėja dr. Vilma Popovienė pristatė Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklo projektą – vieną iš pavyzdinių iniciatyvų, prisidedančių prie ES BJRS įgyvendinimo.

Renginio metu taip pat vyko diskusijos grupėse. Kiekvienas dalyvis galėjo pasirinkti dvi iš šių temų:

  • Kova su ankstyvu pasitraukimu iš švietimo sistemos ir perėjimo iš šveitimo sistemos į darbo rinką tobulinimas;
  • Švietimo ir profesinio mokymo kokybės gerinimas per praktika paremtą mokymą ir verslumo skatinimą;
  • Tarptautinė kompetencija aukštojo mokslo, mokslo ir mokslinių tyrimų srityje;
  • Mokymasis visą gyvenimą, suaugusiųjų mokymasis, siekiant kuo ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje, darbo mobilumas;
  • Potencialo pripažinimas – naujųjų pabėgėlių gyvenimo sąlygų tobulinimas (įskaitant švietimo aspektą ir lietuvių kalbos mokymą(si)).

Renginio dalyviai taip pat turėjo galimybę pristatyti ir aptarti savo projektų pasiūlymus. Pasibaigus renginiui, dalyviai galėjo individualiai konsultuotis su Švietimo politikos srities koordinatoriumi, kuris suteikė vertingos informacijos projekto idėjų kūrimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02