BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2019 m. spalio 23-24 d. Stokholme vyko BMT projekto partnerių susitikimas

Projekto partnerių susitikime aptarti naujojo BSN projekto įgyvendinimui aktualūs klausimai.

Posėdžio pradžioje visiems susirinkusiems buvo pristatyta BSN projekto priešistorė (pirmojo BSN projekto iniciavimas, įgyvendinimo rezultatai) ir naujojo aktuali projekto informacija. Naujojo BSN projekto tikslas – įgyvendinti / išbandyti praktikoje pirmojo BSN projekto rezultatus.

Projektui vadovaujančios Hamburgo mokslo ir lygių galimybių ministerijos atstovai detaliau pristatė naujajame projekte dalyvaujančių projekto partnerių funkcijas ir atsakomybes, pagrindinius projekto komponentus (working packages): infrastuktūrų plėtra ir panaudojimas (siekiant susieti widening šalių mažas nacionalines infrastruktūras su kitomis didesnėmis Baltijos jūros regiono BJR infrastruktūromis), pilotinė mobilumo dalis skirta studentų mokslinėms stipendijoms, veiklos, skirtos politikos poveikiui (tvarumui, sklaidai), projekto valdymo kl.

Antrojo projekto komponento (WP2) lyderiai (Estijos atstovai) pristatė detalesnę informaciją apie infrastruktūroms skirtą projekto dalį ir planuojamas veiklas. Po prezentacijų vykusioje diskusijoje buvo akcentuojama sinergijų tarp didelių ir mažų infrastruktūrų svarba, aptarti būdai ir priemonės, kaip tą geriau įgyvendinti. Akcentuota, kad organizuojant planuojamus simpoziumus svarbu kuo tiksliau identifikuoti tinkamus dalyvius, tyrėjų grupes, kurie nežino apie esamas infrastruktūras ar patiria sunkumus jas pasiekiant. Tinkamas ir taiklus simpoziumų dalyvių parinkimas yra labai svarbus kitų WP2 veiklų įgyvendinimui.

Trečiojo projekto komponento (WP3) lyderiai (Turku universitetas, Suomija) pristatė mobilumo programos veiklų paketą. Ši priemonė skirta jauniems žmonėms, norintiems išbandyti į mokslinius tyrimus orientuotas veiklas.

Ketvirtojo projekto komponento (WP4) lyderiai (Vokietijos atstovai) pristatė politikos poveikio paketo informaciją, skirtą tvarumui ir sklaidai. Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinama mobilumo schema yra eksperimentinė ir apimanti skirtingus finansuotojus (universitetus, fondus, ministerijas), siekiama ją padaryti kuo lankstesnę, kartu pritraukiant daugiau finansuotojų. Šiuo metu yra keturi sponsoriai, įsipareigoję skirti finansavimą mobilumo stipendijoms (Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Hamburgo mokslo ir lygių galimybių ministerija, Turku universitetas, RU universitetas). Ieškoma, kas dar iš projekte dalyvaujančių šalių galėtų prisidėti finansuojant mobilumo stipendijas.

Partnerių susitikimo metu taip pat buvo diskutuojama dėl BSN tinklo ateities pasibaigus dabartiniam projektui (po 2021 m. sausio mėn.). Nuolatinis BSN tinklas turėtų pridėtinę vertę išlaikyti MTEP bendradarbiavimą politinėje darbotvarkėje, stiprinti bendradarbiavimą Baltijos jūros regione. Galimos veiklos ateityje: ilgalaikė mobilumo programa, tarp-nacionalinės strategijos įgyvendinimas, naujos bendradarbiavimo galimybės skaitmeninimo ir gyvybės mokslų srityse, tinklinimas, seed money priemonių jungtinis programavimas, geresnis RU, BL, UA integravimas.

Posėdžio dalyviai taip pat trumpai pristatė visiems savo šalių/institucijų aktualijas mokslo srityje (rengiamas strategijas, vykdomus projektus ir pan.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02