BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2018 m. vasario 5-6 d. Hamburge vyko Baltijos mokslo tinklo projekto partnerių susitikimas

2018 m. vasario 5-6 d. Hamburge vyko Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklo (toliau – BMT)  projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo aptariami BSN projekto rezultatai ir galimos projekto tąsos klausimai.

Susitikimo metu buvo pristatyti trijų studijų, atliktų įgyvendinant BMT projektą, rezultatai. Šios studijos buvo atliktos įgyvendinant tris projekto darbo dalis (angl. work package), iš kurių kiekviena atitinkamai buvo skirta mokslinių tyrimų kokybei, mobilumui ir dalyvavimo plėtrai (angl. widening participation). Be to, kiekvienos projekto darbo dalies atstovai pristatė savo vizijas – kokie politiniai rezultatai galėtų būti pasiekti įgyvendinus atitinkamą projekto darbo dalį.

Pristatant projekto darbo dalies, skirtos mokslinių tyrimų kokybei, rezultatus ir tolimesnės raidos viziją, buvo aptariama galimybė inicijuoti Baltijos jūros regiono (toliau – BJR) pavyzdinių mokslinių tyrimų klasterius atitinkamose srityse, kurti bendrą BJR rinkodaros sistemą tokiems tyrimams viešinti, siekti, kad bendros strategijos, skirtos BJR pavyzdiniams moksliniams tyrimams plėtoti, būtų įgyvendinamos instituciniu, nacionaliniu, regioniniu ir ES lygmenimis.     

Aptariant projekto darbo dalies, skirtos mobilumo plėtotei, rezultatus ir tolimesnės raidos viziją, buvo išskirtas siekis BJR tapti tyrėjams patraukliu regionu, kuriame būtų įgyvendinamos bendros mobilumo, mokslinių tyrimų infrastruktūros programos, kuriame būtų dalijamasi vertingosios patirties pavyzdžiais.

Projekto darbo dalies, skirtos dalyvavimo plėtrai, tolimesnės raidos vizijos buvo siejamos, be kita ko, su „funkcinio artumo“ (angl. functional proximity) sąvoka, kuria apibūdinama inovacijų ir žinių kūrimo pajėgumų dermė, leidžianti pasiekti, kad procesai ir  galutiniai produktai būtų panašūs. Šiuo metu BJR būdingas žemas funkcinio artumo lygis, –  jo augimas prisidėtų prie BJR raidos siekiant pasiūlyti sprendimus dėl įtraukiosios mokslinių tyrimų kompetencijos (angl. inclusive research excellence) plėtojimo.

Apibendrinant pirmosios susitikimo dalies diskusijas, pabrėžta, kad svarbu jau dabar numatyti, kas bus padaryta iki BMT projekto pabaigos 2019 m. 2019 m. pavasarį planuojama BJR mokslą kuruojančių ministrų konferencija, kurios metu projekto vykdytojai pristatytų, kas konkrečiai siūloma BJR valstybių ministerijoms pagal kiekvieną projekto darbo dalį.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta BMT projekto matomumo ES lygiu bei projekto tąsos aspektams. Sukritikuota nuostata, kad per projektą (ir jam pasibaigus) būtų galima išreikšti BJR valstybių bendrą poziciją ES lygmeniu, nes ES lygmeniu interesai grindžiami valstybių narių, o ne regionų pagrindu. Taip pat pabrėžta, kad BMT projektas neturi aiškių politinių įsipareigojimų, nes tik Lietuva, Latvija ir Estija projekte atstovaujamos ministerijų (t.y. ministerijos yra projekto partneriai).  Apibendrinant, nuspręsta, kad sprendimas dėl projekto tąsos turi kilti iš projekto rezultatų, o ne iš struktūros ar projekto partnerių, pats projektas neturi tikslo tapti vieningu regiono balsu.

Daugiau informacijos apie 2018 m. vasario 5-6 d. Hamburge vykusį renginį galite rasti BMT tinklalapyje čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02