BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Dažniausiai užduodami klausimai

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

D.U.K. apie testavimą ir vakcinavimą

D.U.K. apie tyrimą kaupinių metodu

D.U.K. apie greituosius antigeno testus (savikontrolės tyrimus)

 

Į ką kreiptis kilus kausimų dėl ugdymo įstaigų darbuotojų testavimo ir vakcinavimo?

Prašome klausimus pateikti čia: [email protected] arba skambinti tel. +370 700 38 801.

 

Kas galioja nuo rugsėjo 1 d.?

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis, pagrindinis, vidurinio ugdymas ir pirminis profesinis mokymas

Vyksta kontaktiniu būdu.

SAUGUMO SĄLYGOS. Laikomasi šių saugumo priemonių:

 • Laikomasi socialinės distancijos, klasių, grupių, srautų nesimaišymo.
 • Vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos.
 • Patalpose, vežant mokinius autobusais laikomasi kaukių dėvėjimo rekomendacijų. Vyresni nei 6 metų mokiniai uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti pradinukams, taip pat ir kitiems mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja lauke. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį.

TESTAVIMAS. Visose mokyklose sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu iš pasirinktų būdų (kaupiniai, antigenai ar savikontrolė).

Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis. Pagal šių metų kovą nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

Rekomenduojama mokiniams nuo 12 metų bei mokytojams savanoriškai skiepytis.

ABITURIENTŲ MOKYMAS. Net ir esant sudėtingai pandeminei situacijai, abiturientai nuo 2022 metų vasario mokytųsi klasėse. Iki vasario jiems galiotų tos pačios sąlygos, kaip ir pagrindinio, vidurinio ugdymo klasių bei pirminio profesinio mokymo programų mokiniams.

HIBRIDINIS MOKYMAS. Taikomas tik išimtiniais atvejais, naudojant tam reikalingą įrangą. Jis turėtų padėti užtikrinti mokinių mokymą, kai dėl tam tikrų aplinkybių jie negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje ir prie pamokos jungiasi iš namų. Pavyzdžiui, tai gali būti taikoma besigydantiems namie vaikams, kai gydytojų  komisija yra paskyrusi mokymą namuose, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose, taip pat esantiems izoliacijoje dėl pandemijos.

RIBOJIMAI. Stebėdama ir vertindama situaciją Vyriausybė atskirai spręs, kokiu atveju galėtų įsijungti griežtesnis scenarijus. Esant itin sudėtingai situacijai, Vyriausybė gali svarstyti priimti sprendimą pagrindinį, vidurinį ugdymą ir pirminį profesinį mokymą leisti vykdyti kontaktiniu būdu tik tuo atveju, jei klasė būtų imunizuota (bus pakankamai daug persirgusių ir/ar paskiepytų mokinių) arba reguliariai testuojasi. Švietimo įstaigų veiklos apribojimai gali būti įvedami tiek konkrečios mokyklos, tiek savivaldybės, tiek nacionaliniu lygiu.

Neformalusis vaikų švietimas

Veiklos uždarose vietose, laikantis nustatytų saugumo sąlygų, vyksta kontaktiniu būdu, kai grupėje iki 30 vaikų. Jei vaikų daugiau – galės dalyvauti tik pasiskiepiję, persirgę arba reguliariai besitestuojantys.

Tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos, suaugusiųjų neformalusis švietimas

Kontaktiniu būdu galimas tik tiems, kurie yra pasiskiepiję, persirgę arba reguliariai testuojasi.

Rugsėjo 1-osios šventė

Švietimo įstaigose galima organizuoti Rugsėjo 1-osios šventes.

Pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus, kurie galioja iki rugsėjo 13 dienos, atviroje erdvėje vykstančių renginių dalyvių skaičius neribojamas, o kai renginys iki 2 val. trukmės – leidžiama stebėti renginį stovint.

Jei šventėje dalyvauja daugiau kaip 500 žmonių, juos reikia skirstyti į sektorius, kad srautai nesimaišytų.

Jei šventė vyksta patalpoje, joje taip pat be srautų skirstymo gali dalyvauti iki 500 žmonių, tačiau negalima užpildyti daugiau kaip 75 proc. sėdimų vietų (šis reikalavimas netaikomas turintiems galimybių pasą).

Viduje kaukės yra privalomos, o lauke – rekomenduojamos, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas.

Kas galioja nuo liepos 1 d.?

Vyriausybės sprendimu nuo liepos 1 d. šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos gali dirbti įprastu būdu ir priimti vaikus. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. 

Nuo gegužės 21 dienos leidžiama performuoti grupes. Naujos  grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui.

Jeigu darbuotojų pakanka, nėra būtino poreikio performuoti grupes, vaikai turėtų lankyti tą pačią grupę. Grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose; turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke.

Vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikai valgo bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką.

Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto išvengti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas.

Su nuo liepos 1 d. galiojančiu valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų galima susipažinti čia.

Neformalusis švietimas

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų. 

Leidžiami individualūs neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai.

Kultūros paso veiklos šiemet tęsis ir pasibaigus mokslo metams, visą vasarą. Mokyklos gali rinktis iš daugiau kaip 3 tūkst. paslaugų sąrašo.

Organizuojant ir dalyvaujant gyvai vykstančiuose Kultūros paso užsiėmimuose reikia laikytis nustatytų saugumo sąlygų.

Mokinių vasaros atostogų metu edukaciniai užsiėmimai ar kultūros ir meno renginiai, papildyti kultūrine edukacija, vykdomi, vadovautis sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, skirtu neformaliam vaikų švietimui. Dalyvauti šiose veiklose gali ne didesnė, nei 30 vaikų grupė, uždarose patalpose būtina dėvėti veido kaukes, reikia laikytis atstumų, dezinfekuoti, valyti patalpas ir kt. Menininkai ar kiti žmonės, kurie atvyksta į mokyklas vesti edukacinių užsiėmimų, turi būti pasitikrinę, ar neserga COVID -19 liga. Tokie patys reikalavimai galioja, kai edukaciniai užsiėmimai mokiniams vyksta ir mokykloje, ir kultūros ar meno įstaigoje.

Jei mokiniai, naudodamiesi Kultūros paso teikiama galimybe, lankosi filme, spektaklyje ar koncerte,  organizatoriai privalo laikytis operacijų vadovo sprendimu dėl nustatytų reikalavimų, skirtų kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimui.

Reikalavimai vaikų vasaros stovykloms 

Vaikų vasaros stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų. Ribojimai netaikomi, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų: yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos, persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne daugiau nei 210 dienų arba yra atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei prieš 72 valandas atlikus PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas atlikus antigeno testą).

Vaikų stovyklų organizatoriams testuotis privaloma.

Pagal operacijų vadovo sprendimą Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų, vykdant stovyklų veiklas reikia laikytis grupių izoliacijos principo: užtikrinti, kad stovyklos veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontaktų. Stovykloje turi būti pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo, draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai.

Stovyklose vaikams kaukių ar kitų veidą apsaugančių priemonių dėvėti nereikia

Stovyklaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Jeigu vaikas pradėjo karščiuoti, kosėti, pasireiškė kiti infekcijos požymiai, jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų tam pritaikytoje patalpoje, informuoti jo tėvai. Vaiko tėvams atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

Stovyklose taip pat turi būti stebima darbuotojų sveikata, sudarytos sąlygos matuotis kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, turi nedelsdami palikti stovyklą ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Jeigu stovyklos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimų vykdymo vietose uždarose patalpose turi būti dėvimos kaukės, jei įmanoma - laikomasi rekomenduojamo saugaus atstumo. 

Profesinis mokymas ir studijos 

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas

Visi asmenys mokymo vietose turi dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

***

Koks ugdymas yra mišrus?

Mišrus mokymosi būdas Nuotolinio mokymo vadove apibrėžiamas kaip mokymosi būdas, kai derinami kasdienis ir nuotolinis mokymosi būdai, t. y., dalis mokymosi vyksta nuotoliniu būdu, o dalis – mokymo įstaigoje. Mokykla pati nusistato tvarką ir apimtis, kaip bus derinamas kasdieninis ir nuotolinis mokymas. Pavyzdžiui, ugdymas visiems mokiniams gali vykti kasdieniu būdu, o nuotoliniu – tik išimtiniais atvejais, tarkime, dėl ligos negalintiems atvykti mokiniams. Arba mokiniai mokosi kontaktiniu būdu mokykloje, tačiau pamokos, kurios yra sudarytos iš kelių mokomųjų klasių, pvz., tikybos pamokose dalyvauja kelių paralelinių klasių mokiniai, vyksta nuotoliniu būdu, siekiant mokinių saugumo dėl COVID-19 epidemijos. Galimi kiti variantai, dėl jų - kiek bus ugdoma kasdieniu, kiek nuotoliniu, kokia apimtimi jis taikomas - sprendžia pati mokykla.

Mišraus mokymo būdo nereikėtų maišyti su hibridiniu: hibridinis mokymas vyksta tada, kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita dalis tuo pačiu metu dalyvauja pamokoje nuotoliniu būdu.

Kaip teikiama švietimo pagalba? 

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Ar teikiamos paslaugos žmonių su negalia dienos centruose? 

Socialinės priežiūros paslaugos dienos centruose žmonėms su negalia teikiamos įprastu būdu, laikantis visų saugumo reikalavimų,  išskyrus tuos atvejus, kai įstaigoje nustatomas COVID-19 atvejis.  

 

Ar teikiamos paslaugos vaikų dienos centruose? 

 

Vaikų dienos centrai savo veiklą vykdo įprastu būdu, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. 

 

Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kūrybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.

Jeigu mokyklose stinga lėšų kompiuterinei įrangai, skaitmeniniam turiniui, ar bus skiriami pinigai iš valstybės biudžeto?

Taip, ir 2021 m. mokykloms skirtos valstybės lėšos mokyklų skaitmeninei plėtrai. Ministerija taip pat papildomai perka nešiojamų kompiuterių, parengtas ir pagalbos priemonių paketas. 

Kokiais dokumentais vadovaujasi mokyklos, rinkdamosi skaitmeninius išteklius?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų raštingumo kompetencijai tobulinti. Vadovaudamosi šiais kriterijais, mokyklos gali pasipildyti skaitmeninio turinio ir įrangos išteklius, skirtus skaitmeninio ugdymo plėtrai. 

Išsirinkti priemones padės ministro patvirtintas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Kas ir kaip nusprendžia, kokios kompiuterinės įrangos ar skaitmeninių priemonių įsigyti? Kaip jas padalinti, kad užtektų ir kompiuteriams, ir skaitmeninėms priemonėms, ir mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti?

Kam teikti prioritetus, nusprendžia arba savivaldybė, arba kitas mokyklos steigėjas, arba mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Įsigyjant priemones ar perkant kursus mokytojams atsižvelgiama į konkrečios mokyklos situaciją ir poreikius. 

Kokias skaitmenines priemones galima pirkti? Ar galima įsigyti elektronines pratybas, kad nereikėtų mokėti tėvams?

Nacionalinė švietimo agentūra yra sukaupusi Lietuvoje parengtų ir naudojamų tiek mokamų, tiek ir nemokamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių sąrašą, kuris skelbimas švietimo portale emokykla https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. Tik jas užsakant reikia pasitikrinti, ar pasirinkta priemonė išties atitinka ministro nustatytus kriterijus. Mokykla, pirkdama skaitmenines mokymosi priemones, privalo remtis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais kriterijais skaitmeninėms mokymosi priemonėms.

Mokyklos gali įsigyti įvairaus skaitmeninio turinio, taip pat ir elektroninių pratybų.

Ar nustatyta, ką konkrečiai galima įsigyti iš skaitmenizacijai skiriamų pinigų, kokios kompiuterinės įrangos?

Galima pirkti kompiuterių ir kompiuterinės įrangos, leisti mokytojus į skaitmeninės kompetencijos tobulinimo kursus. Galima užsisakyti skaitmeninio turinio: skaitmeninių visų mokomųjų dalykų priemonių įvairaus amžiaus vaikams ir mokiniams, įskaitant vadovėlius, internetines mokymo sistemas, virtualias mokymo aplinkas, mokymosi programėles, skaitmeninius muzikos, dailės bei kino kūrinių archyvus, skaitmeninę metodinę medžiagą mokytojams, vaizdo pamokų įrašus, skaitmeninius edukacinius žaidimus, virtualias bibliotekas ir kt.

Iš kur galima pirkti įrangą, skaitmeninius išteklius?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, iš mokyklos ar savivaldybės pasirinktų tiekėjų. Jų gali būti ne vienas. Svarbu, kad skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, priemonės, informacinių ir komunikacinių technologijų įranga, taip pat ir mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimo kursai atitiktų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus.

Kokie pagrindiniai reikalavimai kompiuterinei įrangai ir priemonėms įsigyti?

 • Skaitmeninių išteklių turinyje neturi būti diskriminacinio pobūdžio informacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio ekonominio statuso, lyties, amžiaus, specialiųjų poreikių, etninės kilmės ar kt.
 • Turinys turi būti parengtas valstybine kalba, išskyrus, jeigu jis skiriamas mokiniams, besimokantiems tautinių mažumų mokyklose, arba skirtas mokytis užsienio kalbų.
 • Neturi būti jokios reklaminės medžiagos.
 • Priemonės turi veikti tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, nepriklausomai  nuo juose esančios operacinės programinės įrangos tipo.
 • Kartu su perkama įranga ar skaitmeniniu turiniu turi būti pridėtas naudojimo vadovas lietuvių kalba.
 • Turi būti nurodyti teikėjo techninės pagalbos kontaktai ir veikianti pagalbos sistema, kuri užtikrintų kylančių problemų sprendimą per 1–3 darbo dienas.
 • Paslaugos turi būti teikiamos, o prekės teikiamos ne trumpiau kaip dvejus metus, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo sutarties sudarymo dienos.

Ar galima visą sumą, skiriamą mokyklai skaitmeninėms priemonėms įsigyti, išnaudoti vienam tiekėjui. Pvz., už visą sumą pirkti vienos skaitmeninės mokymosi priemonės licencijas? Ar privaloma pirkti būtent dvejų metų licencijas? Ar galima pirkti du kartus po metines licencijas?

Galima, jeigu taip nusprendžia steigėjas arba mokykla.

Kokie reikalavimai įsigyjant mokytojų skaitmeninės kvalifikacijos paslaugas?

 • Programos turi atitikti švietimo ir mokslo ministro 2007 m. patvirtintą Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
 •  Programos turi apimti vieną ar keletą skaitmeninio raštingumo kompetencijos sričių, o kiekvienos iš sričių apimtis - ne mažesnė nei 16 valandų vienai kompetencijai.
 • Programa privalo būti užregistruota Neformaliojo švietimo programų registre.

 

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie pedagogų skiepus ir testavimą – šio skyriaus skiltyje „Informacija apie vakcinavimą“.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-18