BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Svarbiausia informacija dėl nuotolinio mokymo

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų raštingumo kompetencijai tobulinti. Vadovaudamosi šiais kriterijais, mokyklos gali pasipildyti skaitmeninio turinio ir įrangos išteklius, skirtus skaitmeninio ugdymo plėtrai. 

Išsirinkti priemones padės ministro patvirtintas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, kviečiame mokyklas teikti ir savo pasiūlymus.

Rekomendacijos švietimo bendruomenei

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinio mokymo metu

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Patarimai, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui

Rekomendacijos mokykloms dėl mokymosi naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Rekomendacijos tėvams, kurie augina raidos sutrikimų turinčius vaikus

Visą parengtų rekomendacijų sąrašą galima rasti čia.


 

 

 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-22